Fastighetsbranschen kraftsamlar och etablerar ny standard för access till byggnader

Nu lanseras Accessy, med Sveriges största fastighetsbolag och investeringsbolagen Novax och Buildroid i ryggen. Accessy är en tjänst som ger möjlighet att hantera lås på ett säkert och effektivt sätt med mobiltelefonen. Tjänsten kompletterar befintliga låssystem och är redan nu anpassat för flertalet av de stora låsleverantörerna på marknaden.

 

Accessys vision är att skapa en gemensam standard för digitala nycklar och en tjänst där fastighetsägare enkelt kan knyta ihop kundresan på ett smidigare sätt. Det är ett gemensamt initiativ som initialt finansierats av Vasakronan, Castellum, Akademiska Hus, Fabege, Humlegården och Fastighetsägarna Service.

Som finansiärer och delägare ansluter nu också Novax och Buildroid, som ägs av Stronghold, Slättö och Vincero. Kapitalet som garanteras av befintliga och nya delägare säkrar utveckling och drift för de närmaste åren.

– Det är en styrka att utvecklingen skett med de största fastighetsbolagen på marknaden och nu när Novax och Buildroid också kommer med är det ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg, säger Håkan Eriksson, ny vd på Accessy.

Tekniken utnyttjar telefonen som läsare och i Accessyappen finns användarens säkra identitet, ungefär som ett BankID. Det är den digitala nyckel som öppnar dörren om rätt behörighet finns. Systemet är idag redan integrerat mot de största låsleverantörerna på marknaden som RCO, SimonsVoss, Assa Arx, Dormakaba, Axis och Vanderbilt, och fler står på kö.

På bilden från vä. till hö.: Jacob Philipson, styrelseledamot (Buildroid), Håkan Eriksson, Vd Accessy, Christoffer Börjesson, styrelsesuppleant, Joakim Hellberg, CTO Accessy, Peter Östman styrelseledamot (Vasakronan) och Erik Graf, styrelseledamot (Novax).

– Med en gemensam standard för digital nyckelhantering löser man flera utmaningar som finns idag. Accessy kommer t.ex. att underlätta alla flöden av leveranser till fastigheterna och hyresgäster ska kunna koppla fler tjänster till sin arbetsplats. Att det är ett öppet system gör att det är smidigt för fastighetsägare att koppla upp sig mot Accessy. Man kan utnyttja de låssystem man redan har och inte lägga resurser på nyinstallation, säger Peter Östman, initiativtagarnas styrelseledamot i Accessy.

Accessy har under det senaste året testats skarpt i ett antal av initiativtagarnas fastigheter och nu är tjänsten klar att rulla ut på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Eriksson
VD för Accessy AB
Tel: 070-567 89 89
E-post: hakan.eriksson@accessy.se

Ägarfrågor

Jacob Philipsson (Buildroid)
Styrelseledamot Accessy
Tel: 0703-89 51 55
E-post: jacob.philipsson@stronghold.se

Erik Graf (Novax)
Styrelseledamot Accessy
Tel: 0709-58 82 23
E-post: erik.graf@novax.se