Energieffektivisering – en hållbar affär

2013-10-03

Vasakronan vinner 2013 års E-prize för sitt arbete att minska energianvändningen i hela fastighetsbeståndet. Sedan 2009 har energianvändningen minskats med 25 procent och idag ligger den 47 procent under branschsnitt. Målet är att ligga 50 procent under branschsnittet. Receptet för framgång stavas målsättning, engagemang och uppföljning.

Hösten 2009 satte Vasakronans ledning ett långsiktigt mål att energianvändningen i bolaget skulle ligga 50 procent under branschsnitt. Det var ett offensivt men enkelt mål som var lätt att kommunicera och det blev startskottet för ett intensivt och strukturerat energiarbete.

– När vi satte målet sa alla att ”det kommer aldrig att gå”, men målet fick organisationen att reagera och tänka till och med tiden har engagemanget vuxit oerhört. Idag kan jag bara konstatera att energiarbetet är en fullkomligt naturlig del av medarbetarnas vardag, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Med minskad energianvändning kommer sänkta energikostnader och ökade fastighetsvärden. Kostnadsbesparingen är cirka 100 miljoner kronor per år vilket gett en ökning av fastighetsvärdet med 2 miljarder. Dessutom har det bidragit till att koldioxidutsläppen minskat med 96 procent. Fredrik Wirdenius menar att siffrorna talar sitt tydliga språk och visar på de möjligheter som finns:

– Vårt energiarbete är beviset för att det är fullt möjligt att göra bra affärer utan att för den sakens skull tulla på klimatfrågan. Det är en viktig sak för varje bolag oavsett bransch att ha i åtanke. Klimatfrågan är här för att stanna och vi behöver alla bidra oavsett vad vi har för affär.

Och Vasakronans recept för att minska energianvändningen är enkelt: Sätt ett tydligt och kommunicerbart mål, se till att skapa ett brett engagemang bland medarbetare och kunder och gör både stora och små åtgärder. Sist men inte minst, se till att följa upp arbetet, fira segrarna och premiera de medarbetare som gjort något extra snillrikt och värdeskapande.

– Svårare än så här behöver det faktiskt inte vara. E-prize är en bekräftelse på att vi tänker och arbetar rätt i organisationen och tillsammans med våra kunder. Förhoppningen är att vårt arbete ska kunna inspirera branschen att jobba ännu mer strukturerat med energifrågan. Här finns stora vinster att göra, både affärs- och klimatmässiga, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Vasakronan får E-prize med motiveringen:
Är man riktigt stor och stark, måste man också vara riktigt smart. Och det lönar sig att provocera. Med det stöddiga målet att vara 50 procent bättre än konkurrenterna på energieffektivisering har man begått stordåd för såväl de egna finanserna som för miljön. Genom att vara en så tydlig ledstjärna med ambitiösa mål, innovativa lösningar och ett engagemang som sträcker sig ända ut till kunderna sätter årets E-Prizevinnare i kategorin fastighet och offentlig sektor press på en hel bransch.

Läs mer om E-prize
Läs mer om Vasakronans energiarbete i Hållbarhetsredovisningen 2012

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Nicklas Walldan
Chef Teknik, service & utveckling
Tel: 070 – 968 15 96
E-post: nicklas.walldan@vasakronan.se   

Media

Fredrik Wirdenius

Fredrik Wirdenius

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se