Det anser Solna stad som tilldelar Vasakronan, i samarbete med Skanska och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter, Solna stadsmiljöpris för gestaltningen av Ektorget i området Ingenting i Solna.

I området Ingenting, i Solna norr om Stockholm, byggs en ny stadsdel upp. Med fastigheten Polisen 2 (Arken) och 20 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter är Vasakronan en av de större fastighetsägarna i området. Tillsammans med Skanska och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter har Vasakronan sedan våren 2010 jobbat för att skapa ett samband och ett hjärta i området – Ektorget.

Nu tilldelas Vasakronan, Skanska och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter Solna stadsmiljöpris för gestaltningen.

Per Thiberg är chef för fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm:

– Jättekul! För Vasakronan är detta en förtida investering i ett intressant område under utveckling. För oss är priset därför inte bara ett pris, det är framför allt ett bra exempel på hur Vasakronan arbetar aktivt med stadsutveckling, agerar långsiktigt och bygger värde för framtiden. Det är helt i linje med vår vision.

Och när Anders Ekegren, ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Solna, formulerar sina tankar om resultatet av Ektorget på sin blogg uttrycker han sig så här:

Jag anser att utformningen av Ektorget är ett utmärkt sätt att skapa ett samband mellan områdets vackra ekar, byggnaderna inom Statens Bakteriologiska Laboratorium som är byggnadsminne och de nya hus som skall byggas. Torget är utformat på ett lekfullt men stilfullt sätt som påminner om porlande vatten.


Stadsbyggnadsnämndens motivering:
Torget med sin lekfulla och omsorgsfulla utformning, där böljande murar och stenbeläggningens mönster på marken för tankarna till porlande vatten, är ett fint exempel på hur man lyckats ta tillvara områdets naturliga förutsättningar. Det nya torget samspelar med de befintliga ekarnas mäktiga stammar och skuggande trädkronor ger en rumslighet och stadsmässighet som skickligt balanseras mot byggnadsminne och nybyggnadsområde.

Läs om Ektorget och området Ingenting på Anders Ekegrens blogg

För mer information, vänligen kontakta:

Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 0702 – 11 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Louis Sellgren
Projektutvecklare
Tel: 0709  – 68 15 22
E-post: louis.sellgren@vasakronan.se