Den 30:e november samlas världen i Paris för en av de viktigaste klimatkonferenserna någonsin. Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, håller tiden på att rinna ut. Ska vi hålla den globala temperaturökningen under två grader så måste vi agera nu och vi måste agera kraftfullt.

Solpaneler

På måndag startar FN:s klimatkonferens, COP21, i Paris. Anledningen till att just den här konferensen har blivit en vattenskiljare är att det nya avtalet ska ersätta Kyotoprotokollet från och med år 2020. Mycket har hänt sedan Kyoto, både vad gäller kunskap och insikt i klimatförändringar, men framförallt inom teknisk utveckling och nya innovativa klimatlösningar.

– Det är inte längre enbart politikernas sak att lösa vår klimatproblematik, det är allas angelägenhet. Företagsvärlden kan bidra med nytänk och innovation, men framförallt kraft att genomföra och testa nya lösningar. Alla vinner på att investera i hållbara lösningar, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Paraplyorganisationen World Green Building Council , där medlemar ur Sweden Green Building Council ingår (bland annat Vasakronan), representerar tusentals privata och offentliga aktörer över hela världen. Den tredje december arrangeras ”Buildings Day” på klimatkonferensen för att diskutera bygg- och fastighetssektorns möjligheter att påverka och förändra. Ambitionen är att Sverige ska ses som ett föregångsland i de här frågorna.

– På Vasakronan har vi redan minskat vår energianvändning med 40 procent och våra koldioxidutsläpp med 95 procent, men vi tänker göra mer. Nästa år kommer vi testa att bygga kontorshus i trä, arbeta för att kunna återbruka byggmaterial i stor skala och öka vår satsning på solceller, säger Anna Denell.

Men det är inte allt. Vasakronan kommer att intensifierar arbetet med att inspirera och hjälpa sina kunder att minska deras klimatpåverkan. Fler energisamarbeten, ännu bättre möjligheter för källsortering, bättre alternativa transportlösningar, som till exempel cykelgarage och omklädningsrum, infrastruktur för laddning av elfordon samt logistiklösningar för handelshyresgäster står också på menyn.

– Ytterligare ett sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att tajta hem samarbetet med våra leverantörer för att även de ska minska sina utsläpp. Det gäller allt från byggmaterialens klimatpåverkan till utsläppen från arbetsmaskiner på våra byggarbetsplatser och från tranporterna till och från dem, säger Anna Denell.

Läs mer:

COP21

Klimatkonventionen UNFCCC:s webbplats

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh-Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se