Coor hyr 3 000 kvm huvudkontor i Kista Entré

2013-02-22

I veckan som gick tecknade Vasakronan ett stort hyresavtal som innebar en start av nyproduktion på 19 000 kvadratmeter kontor i Kista. Ny tecknas ytterligare ett hyresavtal och även detta i Kista. Det är Coor Service Management som tecknat ett sjuårigt avtal om drygt 3 000 kvadratmeter huvudkontor i Kista Entré. Coor flyttar in den 1 november 2013.

Det nya huvudkontoret får adressen Knarranäsgatan 7 och kommer att erbjuda plats för cirka 260 medarbetare. Det blir ett modernt konceptkontor som väl kommer att spegla bolagets varumärke och höga hållbarhetsambitioner.

Vasakronan och Coor har sedan 2009 haft ett nära samarbete för leverans av servicetjänster till Vasakronans kunder. Vasakronans eget kontor på Klara Zenit, som blev klart i december 2012, är främst en optimal lösning för den egna verksamheten, men inte minst en skarp testmiljö för moderna kontorslösningar. Ambitionen är att kunderna ska få ta del av de erfarenheter som görs och bli inspirerade av de möjligheter som finns. Coors nya kontor i Kista ger en möjlighet att etablera ytterligare en skarp testmiljö, här med extra fokus på servicetjänster.

 Servicetjänsterna är idag en naturlig del av företagens kontorslösningar. Som fastighetsbolag är det viktigt att vi hela tiden utvecklar vårt erbjudande till en helhet tillsammans med professionella partners. Jag tror att de erfarenheter som Coor och vi tillsammans nu skaffar oss kommer att vara till stor nytta för våra kunder, säger Ronald Bäckrud, regionchef i Stockholm på Vasakronan.

Coor hade som ett av sina grundkrav att de skulle sitta i en miljöcertifierad fastighet. Kista Entré är en av flera LEED-certifierade fastigheter i Vasakronans bestånd. Fastigheten är också byggd för att kunna erbjuda en effektiv serviceleverans till hyresgästerna, med gemensam reception, godsmottagning, vaktmästeri, café och restaurang.

– Coor har i likhet med Vasakronan ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågorna. Kista Entré uppfyller alla de krav som ställdes och Coor blir nu ytterligare en, av de totalt tusen, som idag har valt att teckna ett grönt hyresavtal med Vasakronan, avslutar Ronald Bäckrud.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Bo de Besche
Affärsområdeschef
Tel: 070-231 43 14
E-post: bo.debesche@vasakronan.se      

Media

KistaEntré

KistaEntré

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 84 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se