Christer Nerlich går i pension och slutar som CFO

2023-04-21

Christer Nerlich, CFO Vasakronan, har meddelat Vasakronans vd, Johanna Skogestig, att han har för avsikt att gå i pension den 1 april 2024. I samband med detta inleds processen för att rekrytera en ny CFO. Christer Nerlich kvarstår i sin nuvarande roll fram till dess att en ersättare har rekryterats för att säkra en god överlämning.

– Jag har informerat Johanna om att detta är mitt sista år på Vasakronan. Jag har varit CFO i bolaget i 25 år. Det har varit ett privilegium att få bidra till att bygga det stabila, professionella och framåtriktade bolag Vasakronan är idag. Nu ser jag fram emot att ta mig en friare roll, säger Christer Nerlich.

– Christer och jag har jobbat ihop i olika roller och skeden både på AP Fastigheter och Vasakronan och det har varit en förmån. Hans långa erfarenhet och stabilitet har betytt mycket för bolaget och mig, inte minst sedan jag klev in i rollen som vd.  Nu påbörjar vi rekryteringsprocessen för att hitta Christers efterträdare och jag är tacksam för att han är kvar till dess att vi har en ersättare på plats, säger Johanna Skogestig.

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Christer Nerlich, CFO

Christer Nerlich, CFO

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 188 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se