Christel Kinning till Vasakronans styrelse

2014-06-25

Christel Kinning har valts in i Vasakronans styrelse. Hon har en gedigen erfarenhet inom handel både som tidigare vd för Polarn O. Pyret respektive RNB Retails and Brands och som nuvarande styrelseledamot i ett flertal retailbolag.   

Christel Kinning har över trettio års erfarenhet från retailsektorn. Hon har verkat som vd och styrelseledamot i både privata och börsnoterade bolag och är i dag styrelseledamot i bl.a. Hemtex, Stadium, Reima och Zoundindustries (Urbanears).

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, har varit medlem i styrelsen sedan 2008. Eftersom ägarna har en generell ambition att renodla uppgifterna mellan styrelse och ledning kommer Vasakronans vd inte längre ingå i styrelsen.

Vasakronans styrelse består nu av Mats Wäppling, ordförande, Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Magnus Eriksson (vice vd Fjärde AP-fonden), Rolf Lydahl, Per Uhlén, Jan-Olof Backman och Christel Kinning.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070-968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se