Christel Kinning till Vasakronans styrelse

Christel Kinning till Vasakronans styrelse

Christel Kinning har valts in i Vasakronans styrelse. Hon har en gedigen erfarenhet inom handel både som tidigare vd för Polarn O. Pyret respektive RNB Retails and Brands och som nuvarande styrelseledamot i ett flertal retailbolag.   

Christel Kinning har över trettio års erfarenhet från retailsektorn. Hon har verkat som vd och styrelseledamot i både privata och börsnoterade bolag och är i dag styrelseledamot i bl.a. Hemtex, Stadium, Reima och Zoundindustries (Urbanears).

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, har varit medlem i styrelsen sedan 2008. Eftersom ägarna har en generell ambition att renodla uppgifterna mellan styrelse och ledning kommer Vasakronans vd inte längre ingå i styrelsen.

Vasakronans styrelse består nu av Mats Wäppling, ordförande, Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Magnus Eriksson (vice vd Fjärde AP-fonden), Rolf Lydahl, Per Uhlén, Jan-Olof Backman och Christel Kinning.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070-968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se