Chef i eget rum minskar delaktighet och trivsel

Chefernas närvaro på svenska kontor varierar. 6 av 10 chefer har eget rum, trots att det finns många fördelar för ledarskapet med att sitta tillsammans med medarbetarna. Den främsta effekten av att ha chefen i närheten, enligt medarbetarna själva, är möjligheten till kontinuerlig feedback. Kontorsbarometern från Vasakronan visar att 3 av 10 chefer  upplever att deras kontor inte underlättar delaktighet i medarbetarnas arbete.

Enligt Kontorsbarometern sitter 59 procent av cheferna på svenska kontor i eget rum. Chefer med personalansvar sitter i ännu högre utsträckning i eget rum än chefer utan personalansvar. Ju öppnare kontorets planlösning är, desto mer delaktig blir chefen. Chefer som sitter i öppna planlösningar är, i jämförelse med dem som sitter i eget rum, mer positiva till hur kontoret bidrar till deras delaktighet i medarbetarnas dagliga arbete.

s_CeciliaSoderstrom_IMG_6924– Det går att se ett samband mellan avståndet till chefen och medarbetarnas produktivitet och trivsel. Om chefen upplevs som närvarande och synlig på kontoret kan det leda till bättre stämning och en mer harmonisk arbetssituation. Medarbetarna känner då att de har möjlighet till löpande återkoppling och dialog. Kontorsutformningen ska underlätta för chefer att vara delaktiga i medarbetarnas dagliga arbete. Det måste också finnas möjlighet för medarbetarna att prata avskilt med chefen när de behöver det, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

De effekter som uppskattas mest med chefens närhet till medarbetarna är möjligheten till feedback och att det bidrar till mindre hierarkier på jobbet. Bland dem som sitter i öppna planlösningar tycker ännu fler att närheten till chefen gör det lättare att få löpande feedback. Yngre kontorsanställda upplever en större positiv effekt än äldre av att ha chefen i närheten, till exempel att stämningen på kontoret blir bättre.

– Medarbetarnas uppfattning om ledarskapet påverkas av vilken utformning kontoret har. Det finns vissa kontorslösningar som kan ha positiva effekter på ledarskapet. Vi ser att öppna och flexibla planlösningar kan bidra till ökad delaktighet och förståelse för vad olika roller i organisationen arbetar med. Vi ser också en positiv social effekt i de öppnare kontorslösningarna, där det ofta finns fler och bättre ytor för att umgås under mer informella former. Att yngre medarbetare uppskattar att ha chefen i närheten är bra att tänka på om man vill rekrytera unga talanger, säger Cecilia Söderström.

Det råder delade meningar om hur chefernas närvaro påverkar kreativiteten. 27 procent tycker att medarbetarna blir mer kreativa av att chefen sitter nära medarbetarna, medan 56 procent menar att medarbetarna inte blir mer kreativa av att sitta nära chefen. Cheferna själva är mer positiva till att den egna närvaron påverkar kreativiteten på kontoret. 37 procent av dem anser att medarbetarna blir mer kreativa av att chefen sitter i närheten.

Kontorsbarometern har genomförts av United Minds på uppdrag av Vasakronan. Mer information om resultatet och undersökningen finns på www.kontorsbarometern.se. Där går det också att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070-968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se