Både studenter och branschfolk väljer Vasakronan

2013-05-29

Vasakronan är den mest attraktiva arbetsgivaren och det mest välkända företaget i fastighetsbranschen. Det anser både studenter på fastighetsrelaterade utbildningar och redan yrkesverksamma i branschen enligt fastighetsbranschens Rekryteringsbarometer 2013 och Branschbarometer 2013.

Redan i fjolårets Rekryteringsbarometer rankade studenterna Vasakronan som den mest attraktiva arbetsgivaren. I år hamnar företaget på första plats även i kategorin mest kända företag. Det är första gången på fem år som samma företag toppar båda indexen.

– Vi har jobbat strukturerat och långsiktigt för att nå ut till studenter med vårt erbjudande. Dels genom konsekvent närvaro på relevanta högskolor och dels genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb. Sommaren 2012 hade vi totalt närmare ett 30-tal studenter hos oss, säger Cecilia Söderström, HR-chef.

Möjligheterna till kompetensutveckling, typen av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter är det som studenterna sätter överst på önskelistan. Cecilia Söderström är inte förvånad:

– Det är relevanta och kloka önskemål och vi har en modell för att uppfylla dem. Det är till exempel inte ovanligt att en student på en högskola jobbar med oss som företagsvärd för en arbetsmarknadsdag. På det sättet lär vi känna studenten som sedan kan erbjudas sommarpraktik, kanske även bli biträdande fastighetschef för att efter några år ta klivet vidare in i en roll som fastighetschef eller uthyrare. Eller, om det är en teknikstudent, inleda en karriär som exempelvis drifttekniker eller teknisk förvaltare.

Men det är inte bara studenterna som rankar Vasakronan högst. Även yrkesverksamma tycker att Vasakronan är den mest attraktiva arbetsgivaren och det mest välkända företaget.

-Det är naturligtvis väldigt roligt att vi lyckats nå ut även till etablerade yrkesverksamma i branschen. Vi kommunicerar vår affärsfilosofi, och försöker dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter både brett och aktivt. Årets storslam i båda barometrarna tar jag som intäkt för att vi faktiskt har lyckats förmedla den bild vi vill ge av Vasakronan som arbetsgivare, säger Cecilia Söderström.

Rekryteringsbarometern:
Rekryteringsbarometern bygger på svar från 248 studenter inskrivna på fastighetsekonomiska utbildningar vid de ledande högskolorna i ämnet. Högst andel svarande (41,5 procent) studerar på KTH. Andelen manliga respondenter var närmare 51,6 och andelen kvinnliga var 48,4.

Årets upplaga av Rekryteringsbarometern är den åttonde.

Om Branschbarometern:
Branschbarometern genomfördes för första gången 2013 och bygger på svar från 237 yrkesverksamma i branschen.
Andelen manliga respondenter var 64,1 och andelen kvinnliga var 35,9. Högst andel svarande, 69,6 procent har varit verksamma inom branschen i mer än tio år.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070- 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Cecilia soderstrom hog

Cecilia soderstrom hog

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se