Arkivet öppnar ny butik i Fredstan i Göteborg

2024-03-06

Hösten 2024 etablerar sig den populära second hand-aktören Arkivet på Kungsgatan 65 i Göteborg. Butiken blir den femte i Sverige och andra i Göteborg.

Nyligen stod det klart att Sephora kommer att lämna sin nuvarande butik på Kungsgatan 65 till förmån för en större butik i Arkaden. Nu är det också klart att det blir Arkivet som tar över det eftertraktade butiksläget i Fredstan.

Med grundidén att second hand ska vara självklart, enkelt, snyggt och dessutom cirkulärt har Arkivet på senare år blivit den självklara platsen för modemedvetna konsumenter som vill minska sin klimatpåverkan och bidra till smartare konsumtion. Sedan starten 2017 har företaget öppnat tre butiker i Stockholm och en i Göteborg och efterfrågan växer.

– Arkivet har ett starkt erbjudande som ligger helt rätt i tiden. Vi är många som å ena sidan tycker om att shoppa premium och samtidigt vill göra det på ett så smart, smakfullt och hållbart sätt som möjligt, säger Kristina Pettersson Post, chef Göteborg, Vasakronan.

Med sina 250 butiker, restauranger och hotell är Fredstan en ständigt levande stadsdel med internationella kedjor, lokala butiker och gallerior i hjärtat av Göteborg. Området ramas in av Brunnsparken, Vallgraven och de starka handelsstråken Fredsgatan och Östra Hamngatan.

Flödet av människor är stort och varje år passerar cirka åtta miljoner besökare. Här är Vasakronan den största fastighetsägaren. Tillsammans med övriga fastighetsägare och andra aktörer i området, har bolaget jobbat systematiskt och målmedvetet i många år för att utveckla stadsdelen till den välbesökta och attraktiva destination den är idag.

– Fredstan bjuder på ett brett spektrum av internationella aktörer, lokala varumärken och trevliga restauranger och över tid har området vuxit till att bli en given shoppingdestination i staden. Arkivet kompletterar det befintliga utbudet i Fredstan på ett väldigt bra sätt, säger Kristina Pettersson Post.

Om Arkivet

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post:  kristina.pettersson.post@vasakronan.se


Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Kungsgatan 65

Kungsgatan 65

Vasakronan

Vasakronan

Fotograf: Vasakronan

Kristina Pettersson Post

Kristina Pettersson Post

Fotograf: Martin Sörbo

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se