Anna Denell blir hållbarhetschef

Vasakronan utser Anna Denell till hållbarhetschef och stärker därmed sin position som branschledande i hållbart fastighetsföretagande. Utnämningen är en effekt av det arbete som gjorts under 2012 för att definiera och strukturera ramverket för ett mer omfattande hållbarhetsarbete. Anna Denells roll blir rådgivande och strategisk och omfattar frågor inom miljö och socialt ansvar.

Anna Denell, hållbarhetschef

Intresset för hållbarhetsfrågor är stort från kunder, ägare och andra intressenter och Vasakronan har sedan tidigare en tätposition i miljöfrågan. Under 2012 har företaget tagit ytterligare ett steg och definierat ett ramverk för vad företagets vidare ansvar ska omfatta.  Fredrik Wirdenius är vd och ytterst ansvarig för företagets hållbarhetsarbete:

– Vår verksamhet är samhällsbyggande och påverkar många människor. Att vi tar ansvar för den påverkan vi har på våra intressenter ekonomiskt, miljömässigt och socialt är en framgångsfaktor.

Genom ett ökat fokus på frågor som rör företagets sociala ansvar stärker Vasakronan sin position i hållbarhetsfrågor:

– Vi har arbetat strukturerat och engagerat med miljöfrågan i flera år. Det har gjort att miljöarbetet idag är helt integrerat i vår affärsmodell. På samma sätt vill jag se att vårt sociala ansvar genomsyrar verksamheten på sikt, säger Fredrik Wirdenius.

I Anna Denells uppdrag ligger bland annat att skapa en systematik för hur Vasakronan jobbar med socialt ansvar:

– Jag ser att vi kan använda oss mycket av de erfarenheter vi har från vårt miljöarbete. Anna Denell har bidragit starkt till att positionera Vasakronan inom miljö. Det känns naturligt att ta nästa steg och utvidga hennes ansvarsområde.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070 – 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Peter Östman
Kommunikationschef
Tel: 070 – 968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se