Ann-Sofi Danielsson ny i Vasakronans styrelse

2017-05-03

Vid årsstämma den 3 maj valdes Ann-Sofi Danielsson in som ordinarie ledamot i styrelsen för Vasakronan. Samtidigt avgick Per Uhlén som tackat nej till omval.

Ann-Sofi är CFO och Head of IR på Bonava. Hon har gedigen erfarenhet från finansieringsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen och var tidigare CFO på NCC. Ann-Sofi kommer också att ingå i styrelsens revisionsutskott.

Per Uhlén har varit ledamot i Vasakronans styrelse sedan 2011.

Vasakronans styrelse består nu av Mats Wäppling, ordförande, Johan Magnusson (vd Första AP-fonden), Eva Halvarsson (vd Andra AP-fonden), Kerstin Hessius (vd Tredje AP-fonden), Niklas Ekwall (vd Fjärde AP-fonden), Christel Kinning, Rolf Lydahl, Jan-Olof Backman och Ann-Sofi Danielsson.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Östman
Kommunikationschef Vasakronan
Tel: 070-968 15 60
E-post: peter.ostman@vasakronan.se  

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se