Initiativet Älskade stad, ett samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, fick under torsdagskvällen motta Transportföretagens hållbarhetspris. ”Genom branschöverskridande samverkan har man effektiviserat godstrafiken och bidragit till en mer hållbar och levande stadsmiljö. Samarbetet är ett föredömligt exempel för andra aktörer att ta efter!” lyder en del av motiveringen.

Älskade stad invigdes den 14 mars i år med syftet att verka för mindre trafik i Stockholm city – och således också för mindre utsläpp och buller. Initiativet är ett kommersiellt hållbart och branschöverskridande samarbete mellan Vasakronan, Stockholms stad, Ragn-Sells och Bring där man tillsammans vill öka takten och få fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö.

Först ut är den elbil som samordnar gods- och avfallslogistik i centrala Stockholm och genom den minskar man transporter av både ingående gods och utgående avfall. Samarbetet är skalbart och kan utökas både i Stockholm och i fler städer samt med fler företag.

Transportföretagens hållbarhetspris syftar till att uppmärksamma och belöna personer och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor.

Priset delades ut under en gala arrangerad av Transportföretagen på torsdagskvällen den 19 oktober med motiveringen:

”Älskade stad visar på ett mycket gott exempel på att innovation inte bara handlar om teknik, utan också om nya sätt att tänka och arbeta transportsmart. Genom branschöverskridande samverkan har man effektiviserat godstrafiken och bidragit till en mer hållbar och levande stadsmiljö. Samarbetet är ett föredömligt exempel för andra aktörer att ta efter!”.

Priset deladesut av infrastrukturminister Thomas Eneroth och på scenen stod glada representanter från Bring, Ragn Sells och Stockholms stad.

Ronald Bäckrud är chef region Stockholm på Vasakronan och har varit engagerad i att realisera samarbetet sedan start:

-Vasakronan har en vision om den goda staden där alla människor vill vara och verksamheter kan utvecklas. Älskade stad är en liten pusselbit till att åstadkomma just detta och bidrar till mindre trafik, lägre bullernivåer och mindre utsläpp. Väldigt roligt att Transportföretagen uppmärksammar samarbetet.

Förutom äran belönas Älskade stad med 50 000 kronor att skänka till valfritt hållbarhetsprojekt. Älskade stad väljer att skänka pengarna till KTH:s ”integrated transport research lab” som forskar inom hållbara transportlösningar.

Klicka här för att läsa mer om Älskade stad

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070 – 968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se