Ali Ranji ny chef projekt i Stockholm

Ali Ranji ny chef projekt i Stockholm

Vasakronan har anställt Ali Ranji som chef projekt Stockholm. Ali kommer närmast från en tjänst som vd på CO-Pilot Bygg- och Projektledning.

Vasakronan driver för närvarande projekt i Stockholm motsvarande
en investeringsvolym om 3 mdkr. Rollen som chef projekt i Stockholm är ny och ett led i att förstärka projektorganisationen i Stockholm inför kommande investeringar i större utvecklingsprojekt, bland annat Sergelhuset. 

– Ali har en M. Sc. från Kingston University och nära 20 års erfarenhet av både ledarskap, bygg och projekt, bland annat som projektchef på Fabege. Jag är glad över att kunna knyta både hans erfarenhet och person till Vasakronans projektverksamhet, säger Anna Nyberg, chef Fastighetsutveckling.

Ali tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Anna Nyberg
Chef fastighetsutveckling i Stockholm
Tel: 070-968 16 08
E-post: anna.nyberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se   

Media