9 av 10 irriterar sig på kollegornas beteende på jobbet

Irritationsmomenten på svenska kontor är identifierade. Det finns 2,1 miljoner kontorsarbetare i Sverige och Kontorsbarometern visar att de allra flesta stör sig på något. Det som irriterar flest är ventilationen och ljudnivån. Mest upprörande är sura kollegor och snusk på toaletten. En av tre retar sig på kollegor som fjäskar för chefen.

Kontorsbarometern från Vasakronan undersöker svenskarnas kontorsvanor och åsikter om arbetsmiljön. Över 2 000 personer i hela landet har deltagit i den senaste undersökningen.

De största irritationsmomenten i kontorsmiljön är ventilationen med 43 procent följt av den allmänna ljudnivån samt möbler som är ergonomiskt felaktiga. Yngre har större krav på kontorsmiljön och irriterar sig allmänt mer än sina äldre kollegor. En femtedel av 18-30-åringarna irriterar sig mest på dålig lukt i lokalen.

– Retar du dig på något på jobbet är du långt ifrån ensam. Det är påfrestande att jobba i en miljö med olika störningsmoment, till exempel röster och småljud från ventilation och apparater. Vi blir irriterade, trötta och får svårt att koncentrera oss. Om kontorsmiljön har en bra utformning mår vi bättre och blir mer kreativa och inspirerade. Då trivs vi på jobbet och presterar bättre, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Inte bara kontorsmiljön stör utan även kollegorna. Det som toppar förargelseväckande beteenden på kontoret är kollegor med negativ attityd till arbetet. Det följs av kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten och därefter de som fjäskar för chefen. Chefer upprörs mer av negativ attityd och kollegor som inte levererar resultat eller kommer för sent. Kvinnor irriterar sig mer än män på kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten.

– Vill du vara en omtyckt kollega ska du ha en positiv attityd till arbetet. Det är något som går hem hos både chefer och övriga medarbetare. Men om du blir irriterad på något så har du alltid ett val – säg det eller glöm det. Problemet är antingen så kritiskt att du bör ta itu med det, eller så får du bestämma dig för att inte störa dig på det. Det är viktigt att inte bara visa irritation, utan att vara konstruktiv, säga vad man tycker och ha ambitionen att hjälpa till och förbättra, säger Cecilia Söderström.

Irritationsmomenten skiljer sig åt beroende på vilken typ av planlösning man sitter i, men ventilationen är det största irritationsmomentet oavsett planlösning. De som jobbar i öppet kontorslandskap stör sig i större utsträckning på ljud, av dem svarar 40 procent att de irriterar sig på den allmänna ljudnivån.

– Det gäller att skapa en bra balans mellan gemenskap och avskildhet, oavsett om du sitter i eget rum eller kontorslandskap. Särskild hänsyn behöver tas till ljudnivån. Hörselsinnet är det enda sinne som aldrig vilar, utan alltid är aktivt på något sätt. Därför bör arbetsgivaren jobba med kontorets akustik med omsorg. Idag sitter många i öppna kontor och då är detta extra viktigt, säger Cecilia Söderström.

Information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern finns på www.kontorsbarometern.se, där det också går att filtrera svaren på kön, ålder och geografi. Pressbilder finns under fliken press och media

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström HR-chef
Tel: 070- 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Fakta Kontorsbarometern Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2 025 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i september 2012 av United Minds.