7 av 10 gör privata saker i smyg på kontoret

Svenskarnas hemliga kontorsvanor är inte längre hemliga. Många gör privata saker på kontoret som de inte vill att någon annan ska upptäcka. Privata telefonsamtal är vanligast, följt av nöjessurf på webbsajter samt mejl och sms med vänner. 15 % av männen söker nytt jobb på arbetstid. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

2,1 miljoner svenskar arbetar på kontor och Kontorsbarometern är en återkommande undersökning om kontorsanställdas vanor och åsikter. Årets undersökning visar vad svenskarna sysslar med på kontoret när de tror att ingen ser på. En femtedel bokar privata semesterresor och nästan hälften av alla mellan 18-30 år Facebookar.

– Gränsen mellan arbete och fritid blir allt mer flytande. Kontorsanställda tar med sig arbetet hem, samtidigt tar de också med sig privatlivet till kontoret. Vi smyger sällan med att vi jobbar kvällar eller helger, men Kontorsbarometern visar att det fortfarande är ett laddat ämne att göra privata saker på arbetstid. Det är intressant, säger Cecilia Söderström, utbildad socionom och HR-chef på Vasakronan.

Yngre gör privata saker på kontoret i större utsträckning än äldre. Enligt undersökningen är det 82 procent av kontorsanställda mellan 18-30 år som gör något de inte vill att någon ska upptäcka. Chefer är inte lika hemliga av sig eller gör inte privata saker i lika hög utsträckning. 64 procent av dem anger att de gör privata saker på kontoret.

– Att förbjuda medarbetare att göra privata saker på kontoret är ingen lösning. Däremot blir företagets värderingar och kommunikationen av dem väldigt viktiga när ett företag blir mer tillåtande. Därför är det helt okej att göra privata saker på kontorstid hos oss men vi förväntar oss också att våra medarbetare följer vår uppförandekod och levererar det som förväntas av dem. Det handlar om ett ömsesidigt förtroende mellan chef och medarbetare, säger Cecilia Söderström.

Bland de som svarar att de inte gör privata saker på kontoret anger en majoritet att skälet är att de inte har tid. En fjärdedel svarar att det inte är schysst mot arbetsgivaren och lika många att det är omoraliskt. Kvinnor är mer moraliska än män och 30 procent av kvinnorna ägnar sig därför inte åt privata saker på kontoret.  För männen är motsvarande siffra 20 procent. Åldersgruppen 18-30 år tror i högre utsträckning än äldre att de riskerar att förlora jobbet om de gör privata saker på kontoret.

– Med ökad digitalisering går det inte att ha total kontroll över vad medarbetaren gör på kontoret och de smarta telefonerna har gjort det ännu svårare. Därför tror jag att det är viktigare än någonsin att våga släppa detaljstyrningen och istället tydligt kommunicera vad frihet under ansvar innebär, säger Cecilia Söderström.

På svenska kontor är det accepterat att göra vissa privata saker. Sju av tio menar att det anses vara allmänt okej på kontoret att ringa privata telefonsamtal, hälften att det är okej att mejla eller sms:a till vänner och ungefär en tredjedel menar att det är allmänt okej att nöjessurfa eller Facebooka.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070 – 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca L Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se