Press /

Bildarkiv

Nattugglan

Vårt bildarkiv

Samtliga bilder är fria för användning i artiklar som handlar om Vasakronan med undantag av bilder på våra fastigheter. Vill man ha bilder på våra fastigheter är man varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med det. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

För frågor kring press och media
kontakta någon av våra ansvariga

Rebecca L Thorell
Projektledare kommunikation Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se
Peter Östman
Kommunikationschef Peter Östman 070-968 15 60 · 08-566 205 60 peter.ostman@vasakronan.se