Välkommen till Köpmannen!

Har du praktiska frågor kring det här huset eller er lokal? Här hittar du den mest efterfrågade informationen. Det går också fint att kontakta vår kundservice på 031-743 42 52. Vi hjälper dig gärna.

Våra vanligaste frågor

Kommunikationer

Fastigheten ligger precis invid Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen vilket gör att du har nära till alla kommunala kommunikationer du kan tänka dig.

Mer info, tidtabeller m.m. finner du på Västtrafik och SJ.

Parkering & laddplatser

För att hyra p-plats kan ni som är hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget och P-hus City.

• Parkeringshuset i Nordstan, tel 031 700 86 00
• Kungsgaraget på Ekelundsgatan 5-7, tel 031 13 90 05
• P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, tel 031 13 27 75

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Sunfleet finns på Nordstadstorget 3 (i p-huset) vid intresse av bilpool.

Cykelparkering

I fastigheten finns tyvärr ingen plats för cyklar, och det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cyklar får ställas på kommunal mark på cykelparkeringarna vid Brunnsparken och Gustav Adolfs Torg. Cykelställ som kräver eget lås finns på gatorna runt byggnaden.

Runt fastigheten finns det flera Styr & ställ-stationer med cyklar att hyra. Närmsta station är vid Gustav Adolfs Torg.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice.

Allmänna uteplatser & terrasser

text

Säkerhet och inpassering

För att ta sig in i fastigheten krävs det en ”tag”, beroende på tid på dygnet. Kontakta Vasakronan för vad som gäller för just din lokal. Nycklar till era lokaler ombesörjer och ansvarar ni själva för. Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

På Arena Nordstan erbjuds förvaringsskåp. Skåpen öppnas och låses via en mobilapp som heter MyMetraKey. I den länkade pdf-instruktionen hittar du info om hur man går tillväga för att komma igång med appen och användandet av skåpen.

Instruktion MyMetraKey

Arena

Hänsyn & trivsel

text

Reception

text

In- & utpassering

text

Boka mötesrum & event

text

Gästinbjudan

text

Dagspass

text

Nätverk

text

Instruktioner till skrivare/kopiator

text

Instruktioner till skåp

text

Instruktioner AV utrustning mötesrum

text

IT support

text

Arenakontor

text

Post & leveranser

text

Utrymning & brandskydd

text