Hyresgästinfo Köpmannen

Har du praktiska frågor kring det här huset eller er lokal? Här hittar du den mest efterfrågade informationen. Det går också fint att kontakta vår kundservice på 031-743 42 52. Vi hjälper dig gärna.

Våra vanligaste frågor

Säkerhet och inpassering

För att ta sig in i fastigheten krävs det en ”tag”, beroende på tid på dygnet. Kontakta Vasakronan för vad som gäller för just din lokal. Nycklar till era lokaler ombesörjer och ansvarar ni själva för. Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

På Arena Nordstan erbjuds förvaringsskåp. Skåpen öppnas och låses via en mobilapp som heter MyMetraKey. I den länkade pdf-instruktionen hittar du info om hur man går tillväga för att komma igång med appen och användandet av skåpen.

Instruktion MyMetraKey

Parkering Bil och MC

För att hyra p-plats kan ni som är hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller APCOAs parkeringshus Kungsgaraget och P-hus City.

• Parkeringshuset i Nordstan, tel 031 700 86 00
• Kungsgaraget på Ekelundsgatan 5-7, tel 031 13 90 05
• P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, tel 031 13 27 75

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Sunfleet finns på Nordstadstorget 3 (i p-huset) vid intresse av bilpool.

Cykelparkering

I fastigheten finns tyvärr ingen plats för cyklar, och det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cyklar får ställas på kommunal mark på cykelparkeringarna vid Brunnsparken och Gustav Adolfs Torg. Cykelställ som kräver eget lås finns på gatorna runt byggnaden.

Rökning

Generellt rökförbud råder i alla Vasakronans lokaler. Rökning är inte heller tillåten i allmänna utrymmen, såsom hissar och trappuppgångar.
Det är även förbjudet att röka vid våra entréer. Både inne och ute.

Utomhusmiljö och snöröjning

Städning utanför entréer och runt fastigheten samt skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar utförs av Vasakronans markentreprenör.

Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice.

Lastkaj och leveranser

Gods tas in via Östra Nordstans lastgata som nås via infart från Kanaltorgsgatan. Därifrån transporteras gods vidare upp via hiss. Observera maxvikten i hissen.

Inget gods får ställas i trapphus, garage eller nödutgångar.

Mer information

Avfall & källsortering

Som hyresgäst ansvarar ni för att källsortering görs i er lokal. Ert avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan det dåliga materialet tas omhand på ett säkert sätt och det som kan återvinnas kan bli ny råvara eller ny energi.

På källarplan i fastigheten intill lastkajen finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner.

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Allt ska vägas innan sortering och man behöver en ”tag” för att kunna göra det. Ragn-Sells tecknar avtal med varje hyresgäst och delar ut ”tags”.

Behöver du hjälp att börja komma igång med återvinningen kan du kontakta Tommy Matsson på Ragn-Sells på 0709-272256.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s.k. producentansvar.

Utrymning & brandskydd

Som hyresgäst ansvarar ni för det systematiska brandskyddsarbetet i lokalen som ni hyr.

Detta inkluderar:
• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även trappor och portuppgångar
• För varje lokal ska det finnas en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Utrymningslarm finns i delar av fastigheten samt inne i flertalet lokaler och butiker. Stora delar av fastigheten har sprinklersystem.

Vasakronan ansvarar för brandskyddet i allmänna utrymmen.

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.
– Firesafe Sverige AB tel. 010-155 09 20
– Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Miljö & energi

Vi erbjuder alltid gröna hyresavtal med lättillgängliga tips för hur du som hyresgäst kan förbättra ert hållbara arbete.

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer på vasakronan.se under Vårt ansvar.

El & belysning

Vasakronan levererar miljövänlig (grön) el till samtliga fastigheter. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör. Möjlighet finns att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Du kan kontakta Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se.

Belysningen i trapphus och entréer är timerstyrda och är påslagna vardagar under ordinarie arbetstid. Övriga tider fungerar vanliga strömbrytare.

Data, telefoni & TV

Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Olika människor upplever värme och kyla på olika sätt och att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, vilket Vasakronan ansvarar för. Men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

  • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.
  • Se till att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.
  • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse. Om man exempelvis fryser så kan man påverka genom att stå upp och jobba eller ta på sig en tröja.

Vill du veta mer om inomhusklimat?
– Läs mer på: https://vasakronan.se/samverkan-kontor/
– Ladda ner vår app ”Lagom varmt”. Du hittar den i App store eller Google play.

Skötsel och underhåll

Till skillnad från att hyra en bostad, ansvarar man som hyresgäst i en kontorslokal för mycket av det inre underhållet. Det innefattar till exempel reparation av utrustning i kök och på toaletter, rensning av vattenlås och avlopp, byte av lampor, underhåll av väggar och tak samt skötsel av golv.

Vasakronan har ansvar för att sådant som rör fastighetens installationer och stomme fungerar, såsom el, avlopp, ventilation och markiser.

Alla detaljer kring ansvarsfördelningen hittar ni i ert hyresavtal. Kontakta oss gärna för tolkning av specifika ansvarsfrågor.

Ett litet tips – vår servicepartner Coor fixar det ni inte vill göra själva. Coor erbjuder vaktmästeritjänster och kan ta sig an stora som små uppdrag. Kontakta Coor på hyresgast@coor.com eller 010-559 57 30 för att få veta mer.