Stockholm, Östermalm

Uppfinnaren 2


  • Adresser: Östermalmsgatan 87 / Artillerigatan 62 A-B / Skeppargatan 61-63
  • Byggt/ombyggt: 1914/1926/2003
  • Miljöcertifiering: LEED Platina (2020)
  • Kontor: 15 509 m2
  • Övrigt: 1 310 m2
  • Arkitekt: E. Josephsson

Fastighetens historia

Kv Uppfinnaren ligger i en del av Stockholm som ända in på 1900-talet var en avlägsen utkant av staden. På medeltiden tillhörde marken Klara kloster och blev genom reformationen kronans egendom.

På tomten har det bara funnits en enda byggnad av någon substans före tillkomsten av Generalitetshuset. Där stod ett kapell och församlingshem åt en del av ladugårdslandets församling. Byggnaden stod kvar på tomten ända tills den andra etappen av Generalitetshuset skulle grundläggas.

Hus 1 uppfördes år 1912-14 och hus 2 år 1924-1926. Arkitekt var E Josephson. Den första etappen uppfördes huvudsakligen för Krigshögskolans behov, men inrymde bland annat Krigshovrätten. Den andra etappen uppfördes för att kunna ge lokaler åt Sjökrigsskolan, Generalstabens krigshistoriska avdelning, krigsarkivet mm. Idag innehåller byggnaden huvudsakligen civila verksamheter.

Trots att anläggningen är uppförd i två skeden är fasaderna utformade som en helhet med en något barockinspirerad fasaddekor. Ovanför huvudentrén står på latin med guldbokstäver ”Exercitus sine duce corpus est sine spiritu” – vilket ungefär betyder ”En här utan ledare är som en kropp utan själ”. Anläggningen är idag utformad som en stor huvudbyggnad med två utskjutande flyglar, som delvis omsluter en gård mot söder.

Byggnaden har i olika perioder kallats Krigshögskolan, Generalstabshuset, Militärstabsbyggnaden och kallas nu Generalitetshuset.

Fastigheten är klassad som byggnadsminne av blå och grön kategori enligt Stadsmuseéts klassificering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Blå färg betecknar bebyggelse vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringar för byggnadsminnen. Grön färg betecknar bebyggelse som är särskilt värdefull.

Om fastigheten

Ursprungligen en militärstabsbyggnad. Fastigheten har genomgått en total ombyggnad i två etapper 2002-2003. Lokalerna har mycket hög standard med bl.a. trägolv och kan enkelt anpassas efter nya verksamheter. Dessutom finns en vacker innergård att nyttja.

Service i närområdet

Närservice finns på flera ställen i närområdet bland annat i Fältöverstens köpcentrum som ligger alldeles intill med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m. Utöver detta finns ett antal närliggande mindre restauranger och caféer bland annat Restaurang Kontoret, Tössebageriet och Valhallabageriet. Passa även på att besöka Maximteatern, som ligger strax söder om den vackra allégatan Karlavägen.

Kommunikationer

Kommunikationerna är goda, såväl med tunnelbanans röda linje vid Karlaplan och Stadion samt buss 1, 4, 42, 44 och 72.

Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

Besöksparkering finns på gatorna runt fastigheten. Inga motorfordon får parkeras på fastighetens gård.

Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen. Parkeringen är dock mycket populär vilket innebär att viss kötid för att få hyra p-tillstånd kan förekomma. På andra sidan Valhallavägen, vid fastigheten Svea Artilleri, finns även ett garage med många lediga platser. Ta kontakt med Parking Partner AB om du är intresserad av att hyra där.

Dina kontaktpersoner