Arbetsplatsen och covid-19

Som stor och långsiktig fastighetsägare har Vasakronan ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster och leverantörer. Här hittar du svar på vanliga frågor samt får tips på hur du kan coronasäkra kontoret.

Vi är många som längtar tillbaka till en dag på kontoret

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortsatt tydlig: alla som kan ska jobba hemifrån och undvika att åka kollektivtrafik.  Det hindrar inte att vi kan förbereda oss och planera för när det är dags att återvända. Så här har vi själva tänkt och gjort. Kanske kan det vara till hjälp även för er? Återanvänd gärna det som passar.

Ladda ner info: ”Kontorsanpassning i corona-tider” här

Bilden visar ett tomt kontor, färdigt inrett men utan människor.

Anslag för arbetsplatsen

På Vasakronan har vi tagit fram ett antal anslag som vi använder på våra egna kontor för att påminna om att hålla avstånd och en god hygien. Kanske kan de vara användbara även för er? Här kan du ladda ner anslagen anpassade för print eller tryck. Fria att återanvändas precis så som de är, eller om du bara vill återanvända texten och sätta din egen profil. Håll till godo.

Ladda ner anslag för utskrift i vanlig skrivare här

Ladda ner anslag för tryck här

Information om corona/covid – 19

Corona är en samhällsutmaning som går bortom enskilda individer, organisationer eller företag. Det påverkar alla och medför utmaningar för många branscher. Därför måste alla hjälpas åt att lindra effekterna.

Som stor och långsiktig fastighetsägare har Vasakronan ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster, leverantörer och inte minst Sveriges alla pensionärer. Vasakronan ägs nämligen av 1-4 AP-fonden och i vårt uppdrag ligger att se till att de får en hög och riskavvägd avkastning, en avkastning, som genom AP-fonderna, kommer Sveriges nuvarande och blivande pensionärer tillgodo.

Vi följer utvecklingen noga, precis som de allra flesta, och vidtar de åtgärder som behövs och som vi anser är rimliga och nödvändiga. Målet är att vi ska kunna bidra till det som alla vill – att vi ska kunna hålla Sverige öppet på ett ansvarsfullt sätt till dess att pandemin är över.

För stormen kommer att bedarra. Det vet vi. Men vi vet också att det kommer att ta tid. Till dess är det viktigt att vi hjälps åt, tar hand om varandra och tillsammans hittar olika sätt att bidra för att överbrygga situationen.

Är du hyresgäst hos Vasakronan och har frågor så kan du alltid vända dig till er kontaktperson. Vi har också en fantastisk Kundservice, till dem kan alla vända sig så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person i bolaget.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan

Vasakronans ansvar

Det är viktigt för oss att du som rör dig i någon av våra fastigheter känner dig trygg. Som fastighetsägare tar vi ett ansvar för allmänna ytor i och driften av våra fastigheter. Då kan det vara skönt att veta att vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem. Vi har god intern beredskap, riktlinjer och processer på plats för att snabbt kunna hantera olika scenarios.

Några av de åtgärder vi har vidtagit:

  • Vi har anpassat städning av allmänna ytor i våra fastigheter och vi lägger extra fokus på hygienutrymmen som toaletter, pentry och omklädningsrum. Extra noggrannhet läggs vid utsatta föremål som strömbrytare, hissknappar, handtag, trappräcken m.m.
  • Åtgärder som t.ex. utökade vaktronderingar, samt översyn av lås och skalskydd, har gjorts för att säkerställa tryggheten i fastigheterna  eftersom antalet människor som rör sig i våra hus har gått ned.
  • Vi följer gällande rekommendationer för drift och ventilation.
  • Vi har en tät dialog med våra hyresgäster och finns alltid tillgängliga för den som funderar över något.
  • Våra egna kontor är öppna men de allra flesta av våra medarbetare jobbar hemifrån. Detta för att de få som verkligen behöver vara på plats ska kunna vara det och ändå kunna hålla avstånd. Vi avstår så långt det är möjligt från fysiska möten och vi gör inga onödiga resor.

Frågor & svar angående covid-19

Ladda ner Frågor & svar som PDF

Vi har anpassat städningen i allmänna utrymmen med extra fokus på utsatta föremål som dörrhandtag, allmänna toaletter, trappräcken, hissar med mera.

Vi har också utökat tillsynsfrekvensen i hygienutrymmen som toaletter, pentry och omklädningsrum.

Våra leverantörer har även i sina rutiner att de ska byta städmaterial ofta och alltid mellan olika städområden/objekt. De ska rengöra redskap, maskiner och material dagligen samt hålla en god personlig hygien. Till det hör att använda handskar, sprita händer och kontinuerligt tvätta arbetskläder.

För att säkra tillgången till förbrukningsmaterial har de ålagts att beställa större mängder material, lagra och skapa ett upphämtningsställe för att effektivisera hanteringen.

Vi följer de rekommendationer som finns och sköter driften av våra fastigheter i linje med gällande regelverk. Vi följer utvecklingen noga och bevakar vad myndigheterna, främst Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket, kommunicerar och rekommenderar. Skulle nya rekommendationer utfärdas kommer vi givetvis att följa dem.

Arbetsmiljöverket understryker, läs mer, vikten av att säkerställa god ventilation enligt gällande krav, vilket verifieras genom obligatorisk ventilationskontroll. Dessutom rekommenderas att ventilationen startas ca 1 timme innan och efter arbetstid. Detta är exempel som vi arbetar vi enligt anpassat utifrån fastighetens system och behov.

Några saker ni som hyresgäst kan påverka själva i era lokaler utifrån Arbetsmiljöverkets rekommendationer:

·         Vädra gärna mötesrum kort och snabbt om lokalen har möjlighet till korsdrag. Arbetsmiljöverket rekommenderar att om det går att vädra ska detta göras som en snabb vädring, korsdrag, med så många fönster som möjligt. Att ha ett fönster på glänt skapar inte en snabb genomströmning av luft, istället kan det störa den ordinarie ventilationen. Var försiktig med att öppna fönster vid högsommarvärme då belastningen på kylsystemet är stor, då det kan orsaka kondens på kylsystemet i lokalen och störa systemet.

·         Undvik portabla fläktar och luftkonditioneringsaggregat. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undvika att använda fristående fläktar, portabel luftkonditionering och andra kylsystem med fläkt i rum där flera personer har samlats. Det är särskilt viktigt att undvika att rikta fläktar mot grupper av människor. Normalt färdas virus endast en kort bit i luften innan de faller mot marken. Har man en fläkt som står på i rummet finns däremot en teoretisk möjlighet att fläkten blåser vätskedroppar med virus längre bort. Detta kan även gälla covid-19 även om man inom vetenskapen inte har tittat specifikt på denna sjukdom och hur dess viruspartiklar påverkas av fläktar. Folkhälsomyndigheten råder därför att om man ska ha en större samling personer på samma ställe ska man inte ha en fristående fläkt eller liknande riktad mot dem. Däremot kan man använda fristående fläktar och liknande i rum där enbart en person vistas. Mer att läsa på Folkhälsomyndigheten

·         Använd eventuell forceringsknapp för ventilation vid många medarbetare i ett mötesrum (denna funktion finns inte i alla mötesrum, utan endast där systemet är konstruerat så).

Som Arbetsmiljöverket påpekar är inte ventilation i sig en lösning som eliminerar all smittorisk. Det är därför viktigt inom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att anpassa verksamheten för att t ex följa folkhälsomyndighetens riktlinjer om hemarbete när möjligt, möjliggöra att hålla avstånd och att undvika samlingar.

 

 

Som fastighetsägare tar Vasakronan ansvar för att säkerställa att driften av fastigheten och skötseln av dess allmänna ytor ligger i linje med rekommendationerna.

Varje hyresgäst har ett eget ansvar för sina medarbetare. Vasakronan tar inte ansvar för varje enskild hyresgästs verksamhet men uppmanar alla att löpande informera om och följa de rekommendationer som gäller och nya som utfärdas.

Skulle en myndighet ålägga oss att begränsa tillträde till en verksamhet eller helt stänga en fastighet så kommer vi att göra det. I så fall informerar vi hyresgästerna i huset om detta. I dagsläget finns ingen sådan rekommendation.

Våra medarbetare har en löpande dialog med kontaktpersonerna hos sina hyresgäster och finns alltid tillgängliga för frågor.

Som fastighetsägare tar Vasakronan ansvar för att säkerställa att driften av fastigheten och skötseln av dess allmänna ytor ligger i linje med rekommendationerna.

Varje hyresgäst har ett eget ansvar för sina medarbetare. Vasakronan tar inte ansvar för varje enskild hyresgästs verksamhet men uppmanar alla att löpande informera om och följa de rekommendationer som gäller och nya som utfärdas.

Vasakronan tar ansvar för allmänna utrymmen i och driften av fastigheterna. I nuläget är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla som kan jobba hemifrån också ska göra det. När den rekommendationen ändras så är det upp till oss alla att följa den. Skulle en sådan rekommendation innebära att fastighetsägaren ska ta ett särskilt ansvar så kommer vi att göra det.

Läget är fortsatt svårt för många av våra hyresgäster i de mest utsatta branscherna det vill säga, sällanköp, restauranger och verksamheter kopplade till besöksnäring. Alla måste hjälpas åt. Därför har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att hjälpa de mest utsatta.

Vi justerade exempelvis tidigt i krisen öppettiderna i våra köpcentrum, slopade marknadsföringsbidraget samt erbjöd månadsbetalningar istället för kvartalsbetalningar. Vi har även i vissa fall gett anstånd med hyresinbetalning och även rabatter.

Vi gör affärsmässiga bedömningar från fall till fall och vidtar åtgärder baserat på behov och förutsättningar. Så måste det gå till.  Det finns inte en lösning som passar alla och det är viktigt att lättnader ges och insatser görs där de behövs som bäst och gör störst nytta.