Corona

Information angående Covid-19/Coronavirus

Corona är en samhällsutmaning som går bortom enskilda individer, organisationer eller företag. Det påverkar alla och medför utmaningar för många branscher. Därför måste alla hjälpas åt att lindra effekterna.

Som stor och långsiktig fastighetsägare har Vasakronan ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster och leverantörer. Vi följer utvecklingen noga, precis som de allra flesta, och vidtar de åtgärder som behövs och som vi anser är rimliga och nödvändiga.

Just nu har vi stort fokus i bolaget på att ha en nära kontakt med de av våra hyresgäster som har det tuffast, bland annat handelshyresgästerna. Målet är att vi även fortsättningsvis ska ha en livskraftig stad där människor vill vara och verksamheter kan utvecklas. För stormen kommer att bedarra. Det vet vi. Till dess är det viktigt att vi behåller lugnet, tar hand om varandra och tillsammans hittar olika sätt att bidra för att överbrygga situationen.

Är du hyresgäst hos Vasakronan och har frågor så kan du naturligtvis alltid vända dig till er kontaktperson. Vi har också en fantastisk Kundservice, till dem kan alla vända sig så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person i bolaget.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan

Minska smittspridningen och värna om varandra

Det ligger ett stort ansvar på varje individ att begränsa smittspridningen av Covid-19. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är tydlig: alla som kan ska jobba hemifrån och undvika att åka kollektivtrafik.

Folkhälsomyndigheten uppmanar dessutom alla: känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du undvika att träffa andra människor. Gå inte till jobbet. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

För ytterligare info se www.folkhalsomyndigheten.se

Har du några funderingar?

Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna. Har du andra funderingar kan du alltid vända dig till Kundservice.

Är du hyresgäst hos Vasakronan kan du vända dig till din kontaktperson. Felanmälan gör du som vanligt till Kundservice, via Hyresgästinfo eller på vår webb vasakronan.se. Har du som är hyresgäst för avsikt att justera era öppettider eller stänga er lokal är vi tacksamma om ni informerar oss om detta.

Vasakronans ansvar

Det är viktigt för oss att du som rör dig i någon av våra fastigheter känner dig trygg. Som fastighetsägare tar vi ett ansvar för allmänna ytor i och driften av våra fastigheter. Då kan det vara skönt att veta att vi följer myndigheternas rekommendationer och agerar i enlighet med dem. Vi har god intern beredskap, riktlinjer och processer på plats för att snabbt kunna hantera olika scenarios.

Några av de åtgärder vi har vidtagit:

 

  • Vi har anpassat städning av allmänna ytor i våra fastigheter och vi lägger extra fokus på hygienutrymmen som toaletter, pentry och omklädningsrum. Extra noggrannhet läggs vid utsatta föremål som strömbrytare, hissknappar, handtag, trappräcken m.m.
  • Åtgärder som t.ex. utökade vaktronderingar, samt översyn av lås och skalskydd, har gjorts för att säkerställa tryggheten i fastigheterna  eftersom antalet människor som rör sig i våra hus har gått ned.
  • Vi följer gällande rekommendationer för drift och ventilation.
  • Vi har en tät dialog med våra hyresgäster och finns alltid tillgängliga för den som funderar över något.
  • Våra egna kontor är öppna men de allra flesta av våra medarbetare jobbar hemifrån. Detta för att de få som verkligen behöver vara på plats ska kunna vara det och ändå kunna hålla avstånd. Vi avstår så långt det är möjligt från fysiska möten och vi gör inga onödiga resor.

Frågor & svar angående Covid-19

Här kan du ladda ner Frågor & Svar som PDF

Vi har anpassat städningen i allmänna utrymmen med extra fokus på utsatta föremål som dörrhandtag, allmänna toaletter, trappräcken, hissar med mera.

Vi har också utökat tillsynsfrekvensen i hygienutrymmen som toaletter, pentry och omklädningsrum.

Våra leverantörer har även i sina rutiner att de ska byta städmaterial ofta och alltid mellan olika städområden/objekt. De ska rengöra redskap, maskiner och material dagligen samt hålla en god personlig hygien. Till det hör att använda handskar, sprita händer och kontinuerligt tvätta arbetskläder.

För att säkra tillgången till förbrukningsmaterial har de ålagts att beställa större mängder material, lagra och skapa ett upphämtningsställe för att effektivisera hanteringen.

Vi följer de rekommendationer som finns och driftar våra fastigheter i linje med gällande regelverk. I dagsläget finns det inte några vetenskapliga belägg för att t.ex. vare sig ökad eller minskad ventilation skulle göra någon märkbar skillnad ur smittspridningssynpunkt.

Vi följer dock utvecklingen noga och bevakar vad myndigheterna, främst Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket, kommunicerar och rekommenderar. Skulle nya rekommendationer utfärdas kommer vi givetvis att följa dem.

När det gäller drift- och underhållsarbeten som utförs av våra leverantörer har vi, utöver gällande avtal, en löpande dialog med leverantörerna som i sin tur har beredskap för olika typer av krisscenarios.

Vasakronan tar ansvar för allmänna ytor och driften av fastigheterna. Om vi får kännedom om ett konstaterat fall av smitta i någon av våra fastigheter, och i den mån vi får tillstånd att göra detta, så kommer vi att informera övriga hyresgäster i huset samt genomföra en noggrann städning av fastighetens allmänna ytor så snart det är möjligt.

Som fastighetsägare tar Vasakronan ansvar för att säkerställa att driften av fastigheten och skötseln av dess allmänna ytor ligger i linje med rekommendationerna.

Varje hyresgäst har ett eget ansvar för sina medarbetare. Vasakronan tar inte ansvar för varje enskild hyresgästs verksamhet men uppmanar alla att löpande informera om och följa de rekommendationer som gäller och nya som utfärdas.

Skulle en myndighet ålägga oss att begränsa tillträde till en verksamhet eller helt stänga en fastighet så kommer vi att göra det. I så fall informerar vi hyresgästerna i huset om detta. I dagsläget finns ingen sådan rekommendation.

Våra medarbetare har en löpande dialog med kontaktpersonerna hos sina hyresgäster och finns alltid tillgängliga för frågor.

Som fastighetsägare tar Vasakronan ansvar för att säkerställa att driften av fastigheten och skötseln av dess allmänna ytor ligger i linje med rekommendationerna.

Varje hyresgäst har ett eget ansvar för sina medarbetare. Vasakronan tar inte ansvar för varje enskild hyresgästs verksamhet men uppmanar alla att löpande informera om och följa de rekommendationer som gäller och nya som utfärdas.

Vasakronan tar ansvar för allmänna utrymmen i och driften av fastigheterna. I nuläget är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att alla som kan jobba hemifrån också ska göra det. När den rekommendationen ändras så är det upp till oss alla att följa den. Skulle en sådan rekommendation innebära att fastighetsägaren ska ta ett särskilt ansvar så kommer vi att göra det.

Läget är fortsatt svårt för många av våra hyresgäster i de mest utsatta branscherna det vill säga, sällanköp, restauranger och verksamheter kopplade till besöksnäring. Alla måste hjälpas åt. Därför har vi vidtagit en rad olika åtgärder för att hjälpa de mest utsatta.

Vi justerade exempelvis tidigt i krisen öppettiderna i våra köpcentrum, slopade marknadsföringsbidraget samt erbjöd månadsbetalningar istället för kvartalsbetalningar. Vi har även i vissa fall gett anstånd med hyresinbetalning och även rabatter.

Vi gör affärsmässiga bedömningar från fall till fall och vidtar åtgärder baserat på behov och förutsättningar. Så måste det gå till.  Det finns inte en lösning som passar alla och det är viktigt att lättnader ges och insatser görs där de behövs som bäst och gör störst nytta.

Är du hyresgäst och har frågor om din fastighet?
Här hittar du den mest efterfrågade informationen och även dina personliga kontaktpersoner.

Hyresgästinfo finns även som app för både iPhone och Android. Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt.