Bygginfo Kvarteret Hekla, Kista

Stadsutvecklingsprojekt i hjärtat av Kista, kvarteret Hekla.

Våren 2019 påbörjar Vasakronan utveckling av kvarteret Hekla i Kista, norr om Stockholm. Målet är mer blandad bebyggelse, moderna och hållbara fastigheter, samt en större mix mellan arbetsplatser, bostäder, plats för innovation, service och handel.

Kvarteret Hekla ligger mitt i Kista och gränsar till gröna oasen Grönlandsparken samt till stråket Kistagången. En ny detaljplan för området är under framtagande, vilket innebär att en utveckling av hela kvarteret kommer att påbörjas.

Arbetet är ett led i att bygga det nya Kista, en modern, urban och dynamisk stadsdel där människor bor, arbetar, möts och umgås, så väl vardagar som kvällar och helger.

I en första etapp kommer de tegelbyggnader som gränsar mot Grönlandsparken att rivas. Huset mot Kistagången rivs i nästa etapp. När de byggnaderna är rivna kommer det ge plats för en ny gata som kan byggas sydväst om Grönlandsparken. I samband med detta kommer Grönlandsparken också att rustas upp.

Kring Grönlandsparken kommer så småningom nya kontorsbyggnader byggas med restauranger, handel och service i bottenvåningarna. Vid korsningen Kistagången-Isafjordsgatan kommer ett 20 våningar högt bostadshus att byggas.

Aktuell bygginfo Uppdaterat augusti 2019

Pågående jobb
Under augusti månad pågår det som kallas för tungrivning i kvarteret Hekla. Det innebär att själva stommen i huset, inkl våningsplan och ytterväggar, rivs. Det i sig medför en del buller då man behöver bila (hacka) sönder betongbjälklagen mellan våningarna samt såga ner ytterväggarna. Bilningen är det som låter mest och ju kraftigare betong, desto mer bilning behövs.

Bullrande jobb
Det tunga rivningsarbetet startar upp vecka 34 och pågår t.o.m. vecka 44. Allteftersom arbetet flyttar längre ner i fastigheten, kommer bullerspridningen antagligen att minska.

Rivningsarbetet pågår vardagar 07-19 samt vissa helger 07-16. Vi kommer löpande arbeta för att minska bullerspridningen.

Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplatsen. Under vecka 35 genomförs en mätning för att säkerställa att rivningsarbetet håller sig inom dessa riktlinjer.

 

Månad för månad

September 2019:
Under september månad fortsätter tungrivning i kvarteret Hekla. Rivningsarbetet, inkl bilningen, pågår vardagar 07-19 samt vissa helger 07-16.

Oktober 2019:
Under oktober månad fortsätter rivning i kvarteret Hekla. Rivningsarbetena pågår fram till vecka 44, vardagar 07-19 samt vissa helger 07-16.

 

Första etappen restaurangbyggnaden vid Grönlandsparken är nu riven. Det långsmala tegelhuset, Hus 1, vid Grönlandsparken rivs nu i denna etapp. Tegelhuset som gränsar mot Kistagången blir kvar ett tag till.

Biltrafik till och från byggnaderna kommer inte att beröras av ombyggnationerna. Däremot kan gångtrafiken mellan olika byggnader påverkas.

 

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel:  08-56620600 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Är du nyfiken på projektet och har fler frågor?

Kontakta Louis Sellgren, ansvarig fastighetsutvecklare i Kista louis.sellgren@vasakronan.se