Bygginfo Kvarteret Hekla, Kista

Stadsutvecklingsprojekt i hjärtat av Kista, kvarteret Hekla.

Våren 2019 påbörjar Vasakronan utveckling av kvarteret Hekla i Kista, norr om Stockholm. Målet är mer blandad bebyggelse, moderna och hållbara fastigheter, samt en större mix mellan arbetsplatser, bostäder, plats för innovation, service och handel.

Kvarteret Hekla ligger mitt i Kista och gränsar till gröna oasen Grönlandsparken samt till stråket Kistagången. En ny detaljplan för området är under framtagande, vilket innebär att en utveckling av hela kvarteret kommer att påbörjas.

Arbetet är ett led i att bygga det nya Kista, en modern, urban och dynamisk stadsdel där människor bor, arbetar, möts och umgås, så väl vardagar som kvällar och helger.

I en första etapp kommer de tegelbyggnader som gränsar mot Grönlandsparken att rivas. Huset mot Kistagången rivs i nästa etapp. När de byggnaderna är rivna kommer det ge plats för en ny gata som kan byggas sydväst om Grönlandsparken. I samband med detta kommer Grönlandsparken också att rustas upp.

Kring Grönlandsparken kommer så småningom nya kontorsbyggnader byggas med restauranger, handel och service i bottenvåningarna. Vid korsningen Kistagången-Isafjordsgatan kommer ett 20 våningar högt bostadshus att byggas.

Aktuell bygginfo Uppdaterad januari 2020

De rivningsarbeten som pågått i kvarteret Hekla under hösten, är nu avslutade. Nu pågår istället arbete med förstärkningsåtgärder på väggen i den grop som har uppstått. Gropen kommer längre fram att fyllas igen.

De golv som finns kvar av Hus 1  (det långsmala huset, se skiss nedan) kommer temporärt att täckas tills att en ny gata kommer att byggas. De byggnadsmassor som finns på marken kommer successivt att transporteras bort.

Under resten av 2020 kommer Hus 1 vara omgärdat av stängsel. Byggandet av ny gata planeras till 2021.

 

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet, är att kontakta Vasakronans kundservice på tel:  08-56620600 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Är du nyfiken på projektet och har fler frågor?

Kontakta Louis Sellgren, ansvarig fastighetsutvecklare i Kista louis.sellgren@vasakronan.se