Bygginfo Kvarteret Hekla, Kista

Stadsutvecklingsprojekt i hjärtat av Kista, kvarteret Hekla.

Våren 2019 påbörjar Vasakronan utveckling av kvarteret Hekla i Kista, norr om Stockholm. Målet är mer blandad bebyggelse, moderna och hållbara fastigheter, samt en större mix mellan arbetsplatser, bostäder, plats för innovation, service och handel.

Kvarteret Hekla ligger mitt i Kista och gränsar till gröna oasen Grönlandsparken samt till stråket Kistagången. En ny detaljplan för området är under framtagande, vilket innebär att en utveckling av hela kvarteret kommer att påbörjas.

Arbetet är ett led i att bygga det nya Kista, en modern, urban och dynamisk stadsdel där människor bor, arbetar, möts och umgås, så väl vardagar som kvällar och helger.

I en första etapp kommer de tegelbyggnader som gränsar mot Grönlandsparken att rivas. Huset mot Kistagången rivs i nästa etapp. När de byggnaderna är rivna kommer det ge plats för en ny gata som kan byggas sydväst om Grönlandsparken. I samband med detta kommer Grönlandsparken också att rustas upp.

Kring Grönlandsparken kommer så småningom nya kontorsbyggnader byggas med restauranger, handel och service i bottenvåningarna. Vid korsningen Kistagången-Isafjordsgatan kommer ett 20 våningar högt bostadshus att byggas.

Aktuell bygginfo Uppdaterat april 2019

 

April 2019:
Del av Grönlandsparken, som gränsar mot de byggnader som ska rivas, spärras av. Pågår april till oktober 2019.

April 2019:
Område runt Isafjordsgatan 16 spärras av. Pågår april till oktober 2019.

Augusti 2019:
Område ut mot Kistagången, vid gaveln på Hus 1 spärras av. Pågår augusti till oktober 2019.

I en första etapp rivs den restaurangbyggnad som ligger i bortre änden av Grönlandsparken. Även det långsmala tegelhuset, Hus 1, vid Grönlandsparken rivs i denna etapp. Tegelhuset som gränsar mot Kistagången blir kvar ett tag till.

Biltrafik till och från byggnaderna kommer inte att beröras av ombyggnationerna. Däremot kan gångtrafiken mellan olika byggnader påverkas.

Är du nyfiken på projektet och har fler frågor?

Kontakta Louis Sellgren, ansvarig fastighetsutvecklare i Kista louis.sellgren@vasakronan.se