Bygginfo Kronan

STADSUTVECKLINGSPROJEKT I
Sundbybergs centrum

Kvarteret Kronan består av tre fastigheter som ligger inramade mellan Tallgatan, Prästgårdsgatan, Ekensbergsvägen och Sturegatan i centrala Sundbyberg. Här utvecklar Vasakronan kontor, handel och garage. Sammanlagt byggs 40 000 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2021.

Vill du ha löpande informationsbrev om byggprojektet? Mejla namn och e-postadress till emma.borgman@vasakronan.se

Aktuell bygginfo Uppdaterad januari 2020

Prästgårdsgatan blir enkelriktad
Den tredje och sista kranen som används för stommontaget till Hus 3 är på plats och är placerad i hörnet av Tallgatan/Prästgårdsgatan. I och med detta har vi flyttat ut arbetsområdet och tagit en del av Prästgårdsgatan i anspråk. Detta innebär att den del av gatan som angränsar till bygget har blivit smalare och är därför nu enkelriktad. Körriktningen går från Ekensbergsvägen och väster ut mot Tornparken, se bild nedan. Det kommer fortfarande att vara möjligt att svänga in från Ekensbergsvägen och släppa av besökare på vändplanen vid entrén på Prästgårdsgatan 1.

Hus 1
Stommontaget pågår och beräknas att vara färdigt i april 2020. Under den senare delen av Q1 påbörjas arbetet med taket som sedan följs av fasadarbeten. Parallellt med allt detta börjar vi även att arbeta inne i huset.

Hus 3
Stommontage startar nu efter årsskiftet och beräknas pågå till hösten 2020.

Bullrande arbeten
Vi gör vårt bästa för att minimera störningarna från byggprojektet. Vi arbetar efter Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggarbetsplatsen.

Rödmarkerat område visar arbetsområdet. Prästgårdsgatan smalnas av och blir enkelriktad. Körriktning enligt blå pilar.

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan
Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från projektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se
eller nå kundservice via vår webb.

Det går även bra att kontakta vår projektkommunikatör eller presskontakt om du har frågor om Kronan:

Emma Borgman, projektkommunikatör
emma.borgman@vasakronan.se Tel. 073-083 93 03

Emma hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet eller hänvisar dig vidare till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan
rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se Tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.

Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan 
Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg