Starkt resultat och ökade intäkter

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på företagets och marknadens utveckling under nio månader och konstaterar att Vasakronan redovisar både ökade intäkter och ett starkt resultat.

”Den 29 september 2021 är en dag många kommer att minnas med glädje. Slopade restriktioner innebär att vi äntligen får uppleva hur samhället öppnas upp. Våra citykärnor befolkas igen när människor återvänder till sina arbetsplatser, besöker restauranger och evenemang och handlar i butikerna. Köerna till lunchställen har återuppstått och man bör ha framförhållning när man ska boka ett bord på restauranger. Pulsen är uppenbar.”

Fokus på kund och nya erbjudanden

Just nu ligger fokus på att träffa våra kunder fysiskt. Behovet att diskutera frågor som rör arbetssätt, kontoret och ibland nya förutsättningar är stort. Flera verksamheter går bra och har ett rekryterings- och expansionsbehov. Det är tydligt att många lärt sig jobba på ett annat sätt de senaste 18 månaderna och det finns mycket som är positivt och värt att behålla. Det hybrida arbetssättet håller på att utvecklas och i dialogen med våra kunder är det uppenbart att kontoret behövs. Många betonar värdet av att träffa sina kollegor. Samtidigt inser man att hybrida arbetssätt ställer nya krav på arbetskultur, ledarskap och på tekniken på kontoret. Insikten att man bör utforma kontoret annorlunda för att stötta ett flexibelt arbetssätt växer och även läget har blivit viktigare.

Tillgänglighet, ett brett utbud av service, handel och kultur, allt ska finnas inom räckhåll. Det här är inte några nya trender men pandemin har gett bränsle åt dem. Därför känns det väldigt bra att vi över åren har mejslat fram tydliga kunderbjudanden som vi fortsätter att utveckla och vässa. Från traditionella och skräddarsydda kontor till mer flexibla fullservice-koncept som Arena, vårt coworking-erbjudande. Vi har en fastighetsportfölj med starka lägen för både kontor,
butiker och annan service och fortsätter jobba aktivt för att skapa mer levande platser med ett mer varierat innehåll i våra områden och runt våra fastigheter. Vi är med andra ord väl positionerade.

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan

Ökad aktivitet på hyresmarknaden

Vakansgraden har ökat under året vilket främst förklaras av några större avflyttar i centrala Stockholm. Det är fina kontor i bra lägen som väl möter de preferenser och önskemål som många verksamheter nu har. Dialogerna med kunderna är mer konkreta än tidigare och antalet förfrågningar om nya kontor har ökat. Jag ser därför vakanserna i vårt bestånd som en möjlighet i en hyresmarknad där aktiviteten har ökat och den tidigare lite försiktiga inställningen till expansion och framtida satsningar har förändrats.

Vi jobbar också aktivt med våra befintliga kunder och avtal, det märks inte minst i volymen omförhandlingar som är på en historiskt hög nivå. Hittills i år har vi omförhandlat avtal motsvarande 917 mkr med ett positivt resultat på 9 procent. Det är fortsatt högt tryck i våra projekt som nu börjar färdigställas och vi har gjort en rad fina uthyrningar under kvartalet i bland annat Priorn i Malmö och Nattugglan på Södermalm i Stockholm. I Göteborg märker vi ett ökat intresse för moderna kontor generellt och för Platinan specifikt, där uthyrningsgraden nu är 91 procent. I gatuplan har Poppels tecknat avtal med målet att öppna citybryggeri sommaren 2022. En uthyrning som på ett bra sätt kommer att bidra till vitaliseringen av hela Lilla Bommen framöver.

Hållbar projektutveckling

På temat projekt vill jag passa på att lyfta Håll Nollans säkerhetspush. Håll Nollan är ett branschgemensamt initiativ med målet att ingen ska skada sig på en byggarbetsplats. Vasakronan är en av grundarna till initiativet som togs 2017 och säkerhetspushen är en årlig manifestation där verksamheten stoppas en stund för att lyfta de så viktiga säkerhetsfrågorna. I september deltog Vasakronan med åtta projekt. Under kvartalet firade vi också att två av våra projekt prisades. Det är Priorn i Malmö som vann Malmö stads miljöbyggpris ”Gröna lansen för miljömässigt hållbart byggande” och det är Sergelhusen som prisats för sin takterrass.

Terrassen är en bidragande faktor till att Sergelhusen fick en poängplacering i världsklass i den senaste och mest omfattande versionen av LEED. Bara två andra fastigheter i världen når högre poäng. Jag är stolt över att vi levererar ett starkt resultat även detta kvartal och känner en enorm glädje över att återigen få träffa både medarbetare och kunder på kontoret igen. Vi flyttade formellt in på vårt nya huvudkontor i Sergelhusen i november 2020 men det är i realiteten inte förrän nu vi har kunnat mötas på riktigt. Det är helt uppenbart att det skapar dynamik och ger energi, för mig och alla mina kollegor.

Stockholm 12 november 2021
Johanna Skogestig, verkställande direktör

Ladda ner delårsrapport Q3 2021