Stabilt förvaltningsresultat

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på såväl företagets som marknadens utveckling för årets tre första månader. Hon konstaterar att Vasakronan trots en utmanande hyresmarknad ökar intäkterna och levererar ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året.

Årets första kvartal präglades fortsatt av geopolitisk osäkerhet, höga räntor och stigande arbetslöshet. Konjunkturläget känns av och vi märker att vissa branscher har det tuffare. Vakanserna i marknaden stiger och vi har dialog med många organisationer som vill se över sina lokaler. Både för att sänka sina kostnader men också i syfte att optimera sina lokaler för att möta ett förändrat arbetssätt. Trots en mer utmanande hyresmarknad stiger Vasakronans intäkter och vi rapporterar ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året.

Stabil uthyrningstakt

Vi fortsätter hålla en stabil uthyrningstakt och gör många bra affärer men trots det kan jag konstatera att uthyrningsgraden går ner. Det är primärt en konsekvens av redan tidigare kända avflyttar i främst Stockholm. Bland annat lämnar NetEnt en större lokal i fastigheten Klara C på Vasagatan och Nordanö har flyttat från sitt kontor på Jakobsgatan i Stockholm. Även antalet omförhandlingar ligger på en hög nivå och vi märker att vissa kunder vill minska sina ytor – ofta till förmån för bättre kvalitet och läge.

Kvartalets största affär gjorde vi tillsammans med Nasdaq som hyr totalt 8 300 kvadratmeter i Klara Zenit i Stockholm. Nasdaq tillträder den 1 april 2025 och tar då över lokaler efter ARC som under hösten flyttar in i vår projektfastighet Grev Tureplan på Birger Jarlsgatan.

Nasdaq är ett bra exempel på det jag ser i marknaden, det vill säga att kunderna har blivit mer kräsna. Läget har alltid varit viktigt vid val av lokal men idag är det centralt. Man vill dessutom ha lokaler av hög kvalitet och befinna sig i ett större sammanhang, gärna citylägen. Med det menar jag en attraktiv närmiljö med ett stort utbud av service. Det har vi goda möjligheter att påverka och därför jobbar vi aktivt vidare med att utveckla och förbättra alla våra områden och handelsstråk.

Uthyrningsgraden för våra butikslokaler är på en tillfredställande nivå och vi ser att omsättningen stiger hos flera av våra handelskunder i citylägen även om skillnaderna mellan olika verksamheter är stora och trots att konjunkturen pressar hushållens konsumtion.

I Fredstan i Göteborg är intresset för att etablera sig stort och under kvartalet har vi gjort två fina butiksuthyrningar. En till Sephora som utökar sin butik i bästa hörnläge i Arkaden och en till Arkivet som öppnar butik på Kungsgatan.

Johanna Skogestig, verkställande direktör på Vasakronan.

Trots en mer utmanande hyresmarknad stiger Vasakronans intäkter och vi rapporterar ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med samma period förra året.

Johanna skogestig, vd Vasakronan

Projektutveckling enligt plan

Våra stora pågående projekt rullar på enligt plan. Flera närmar sig färdigställande och är glädjande nog i princip fullt uthyrda. Det gäller såväl Lumi i Södra city i Uppsala som Grev Tureplan på Birger Jarlsgatan och Hästskopalatset på Hamngatan i Stockholm.

I Lumi har vi under kvartalet hyrt ut de sista kvarvarande ytorna till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Det är en myndighet med behov av både labblokaler och kontor och som jag är stolt över att vi har möjlighet att möta på ett bra sätt. Lumi är därmed fullt uthyrd och vi ser fram emot att redan till hösten välkomna våra kunder till Södra City. Arbetet med att utvärdera förutsättningarna för nästa etapp i utvecklingen av området har redan påbörjats.

Fortsatt god tillgång till finansiering

Det positiva sentiment som präglade både börser och kapitalmarknad i början av året har hållit i sig under kvartalet och tillgången till finansiering har varit god för i princip hela fastighetssektorn. För vår del har kreditmarginalen successivt förbättrats och aptiten att investera i våra gröna obligationer är fortsatt stor. Det nya och skärpta ramverk för grön finansiering som vi lanserade före årsskiftet har tagits emot väl och vi har lånat upp totalt 1,7 mdkr i obligationsmarknaden under kvartalet.

Vi har även tagit upp ett nytt grönt lån om 590 mkr med Nordiska Investeringsbanken, NIB. Lånet är icke säkerställt och har en löptid på tio år. Det är glädjande att NIB öppnat upp för finansiering även av renoveringsprojekt. Med lånet finansierar vi våra projekt Lumi i Uppsala samt Hötorgshus 2 i Stockholm. Båda projekten möjliggör stora energibesparingar vilket var ett av lånevillkoren. I Lumi använder vi dessutom en stor andel återbrukat material. Framförallt betongstommen men även material från rivna fasader, innerväggar och glaspartier. Det minskar klimatpåverkan från byggprocessen avsevärt och är ett viktigt led i vårt arbete att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030.

Stabila fastighetsvärden

Transaktionsmarknaden är avvaktande och transaktionsvolymen fortsatt låg. Trots få avslut i marknaden har avkastningskraven i våra värderingar successivt justerats upp i genomsnitt 83 punkter sedan halvåret 2022 men ser för närvarande ut att plana ut. Det förklaras av ökad tillgång till finansiering för fler aktörer samtidigt som marknaden förväntar sig att Riksbanken ska börja sänka räntan redan i år. Det gör att vår värderingsyield är i princip oförändrad på nivån 4,5 procent liksom fastighetsvärdet på vårt bestånd som i slutet av kvartalet uppgår till 175 mdkr.

I mars förvärvade Vasakronan Sthlm HUB. Med förvärvet stärker bolaget sin närvaro och sitt erbjudande i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med bolagets strategi.
Första förvärvet sedan 2019

Under en rad år har vi valt att fokusera på projektutveckling och inte varit aktiva i transaktionsmarknaden. Det har varit ett strategiskt medvetet val där vi istället för att köpa i konkurrens till höga priser har valt att satsa på att utveckla befintliga fastigheter eller bygga nytt. Med facit i hand har det visat sig vara en lönsam och korrekt strategi.

I takt med att marknadsläget har förändrats på senare år har också förutsättningarna för transaktioner förändrats och i mars förvärvade vi kvarteret Uggleborg 14, eller ”Sthlm HUB” som den också kallas. Sthlm HUB ligger mitt emot Centralstationen på Vasagatan 12, vägg i vägg med vår fastighet Klara C och bara ett stenkast från våra övriga fastigheter, Pennfäktaren på Vasagatan 7 och Klara Zenit med adress Mäster Samuelsgatan.

Det är en fastighet av hög kvalitet belägen i en del av Stockholm som har utvecklats starkt och som jag bedömer kommer att stå sig väl över tid. Med förvärvet stärker vi vår närvaro och vårt erbjudande i Stockholms bästa kommunikationsläge, vilket är helt i linje med vår strategi.

Avslutningsvis

Inflationstrycket har fallit sedan årsskiftet vilket gör att det finns förväntningar om räntesänkningar, och det talas alltmer om en mjuklandning i ekonomin. Samtidigt spås arbetslösheten öka och jag kan bara konstatera att synen på arbetsplatsen och kontoret håller på att förändras.

Sammantaget gör detta att jag ser både utmaningar och möjligheter kommande kvartal. Jag är å ena sidan ödmjuk inför konjunkturläget och den rörelse vi ser i hyresmarknaden. Samtidigt är vi väl förberedda för detta och jag vilar trygg i att organisationen möter våra kunder på allra bästa sätt med både lyhördhet, affärsmässighet och ett starkt erbjudande.

Långsiktigt känner jag ingen tvekan kring Vasakronans position eller riktning. Med starka ägare, god tillgång till kapital och några av landets finaste fastigheter i Sveriges fyra största städer har vi de bästa av alla förutsättningar att fortsätta skapa värde för våra kunder och ägare.

Stockholm 26 april 2024

Johanna Skogestig,
Verkställande direktör