Stark inledning på året

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på såväl företagets som marknadens utveckling årets tre första månader och konstaterar att Vasakronan fått en bra start på året. Efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stor.

Den 9 och 24 februari 2022, två datum som få av oss kommer att glömma. Den 9 februari därför att restriktioner kopplade till corona-pandemin slutligt och välkommet togs bort. Den 24 februari därför att Ryssland gick in i Ukraina.

På ett personligt plan lämnar kriget ingen oberörd. Bilderna och rapporterna vi får via media är fasansfulla. Vilka långsiktiga konsekvenser kriget får återstår att se, men klart är att säkerhetsläget i Europa och Sverige förändrades över en natt.

Än så länge har det oroliga läget ingen direkt påverkan på hyresmarknaden men att Sverige öppnat upp märks tydligt i våra citylägen och vår verksamhet. Den uppåtgående trend vi såg i slutet av 2021 håller i sig och efterfrågan på kontor och lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stark.

Hög efterfrågan i Stockholm city

Vi har stort fokus på uthyrning och redovisar en nyuthyrningsvolym på 260 miljoner kronor för första kvartalet. Till grund för den ligger ett antal stora uthyrningar i centrala Stockholm. Även Malmö bidrar positivt med ett flertal större uthyrningar både på kontorssidan och i butikslägen. Extra roligt är att IKEA valt att etablera sin första citybutik i köpcentrumet Triangeln.

Basen för vår verksamhet ligger i en långsiktig och aktiv förvaltning av våra fastigheter som nu värderas till totalt 185 miljarder kronor. Vårt fokus är att ständigt öka intjäningen genom att utveckla beståndet och tillgodose våra befintliga kunders förändrade behov. Just nu är aktiviteten högre än vanligt och dialogerna med kunderna handlar om att skapa flexibilitet, både när det gäller lokalens storlek, läge och hur arbetsplatsen kan utformas. Vi har flera exempel på kunder som väljer att växa i vårt bestånd och under kvartalet har vi bland annat tecknat avtal med ARC som hyr hela vår projektfastighet Grev Tureplan i Stockholm city. I väntan på att den färdigställs första kvartalet 2024 hyr de 5 000 kvadratmeter i Klara Zenit. Den typen av affärer visar på vår storlek och styrkan i vårt erbjudande.

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan

Efterfrågan på lokaler av högsta kvalitet i de bästa lägena är fortsatt stark.

Johanna skogestig, vd Vasakronan

Projekt i slutskede

Flera av våra projekt börjar färdigställas och det här kvartalet välkomnar vi bland andra Cowi till Platinan i Lilla Bommen, Göteborg. Under de närmaste månaderna kommer huset att fyllas med hyresgäster och området få liv. Lagom till sommaren inviger till exempel Scandic sitt nya hotell Scandic Göteborg Central och Poppels öppnar ett citybryggeri.

Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör, inte minst i våra projekt och vi siktar alltid mot den högsta miljöcertifieringen, LEED Platina. Vi har höga ambitioner och därför är det roligt när våra projekt uppmärksammas. Nya Kronan i Sundbyberg har till exempel under kvartalet utsetts till vinnare i Årets bygge 2022.

Miljöcertifieringarna gynnar oss i uthyrningsarbetet och bidrar till mer fördelaktiga villkor i finansieringen. Utöver Vasakronans lägen och vår starka hyresgästportfölj, är just vår höga andel miljöcertifierade fastigheter någonting som Moody’s lyfte i sin analys när man i början av april bekräftade vårt höga kreditbetyg, A3 stabila utsikter.

Intresset för Vasakronans obligationer och certifikat är fortsatt stort och vi har 82 procent av vår upplåning i kapitalmarknaden. Under kvartalet har vi för första gången gett ut en grön obligation i Schweiziska franc. Vår starka rating och breda investerarbas gör att vi långsiktigt har flera alternativ när vi ska låna. Det är extra viktigt i perioder med hög osäkerhet som den vi såg vid krigets början. Sedan dess har marknaden stabiliserats men kostnaden för nyupplåning har naturligt gått upp. En stor andel lån bundna på längre löptider och en bredd i olika finansieringskällor gör dock att vi känner oss trygga inför framtiden.

Högre inflation och prisutveckling

Inflationssiffrorna fortsätter att stiga och vi ser prisökningar på bland annat energi och material. Samtidigt är våra hyresavtal kopplade till utvecklingen i konsumentprisindex och bidrar därför positivt. Exakt hur en ökad inflation påverkar vår verksamhet är för tidigt att säga. Det är dock tydligt att det är lönsamt att fortsätta arbetet med energieffektiviseringar och egenproduktion av el och vi har en fördel av vårt strukturerade arbete inom det området. Vi följer utvecklingen i materialpriser och det är i dagsläget svårt att göra projektkostnadsprognoser i tidiga skeden. När det gäller pågående projekt är större delen redan upphandlad och utgör därmed en begränsad risk. Klart är dock att incitamentet att fortsätta jobba med cirkulära processer har blivit ännu starkare. För Vasakronan och branschen.

Sist, men långtifrån minst, vill jag passa på att skryta lite över att Vasakronan har utsetts till en av de bästa arbetsgivarna i årets upplaga av Brilliant Awards. Utmärkelsen baseras på 290 000 medarbetarundersökningar och delas ut till organisationer med de mest engagerade medarbetarna. Vasakronan placerar sig på en hedrande andraplats bland serviceorganisationer.

Det gör mig inte bara oerhört stolt, det gör också att jag känner mig trygg i den fortsatta leveransen av vårt uppdrag. Vasakronan står stabilt.

 

Stockholm 27 april 2022
Johanna Skogestig
Verkställande direktör

Klicka här för att läsa delårsrapporten i sin helhet