Starkt resultat och ökade intäkter

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på företagets och marknadens utveckling årets sex första månader och konstaterar att Vasakronan redovisar både ökade intäkter och ett starkt resultat.

När jag blickar tillbaka på det dryga år som gått kan jag konstatera att det är mycket som har hänt. Digitaliseringen har påskyndats, verksamheter har ställt om och utvecklats och beteenden har förändrats. Exakt vilka förändringar som blir bestående återstår att se. Klart är att vi går mot ljusare tider och vi är många som ser fram emot att återigen få röra oss friare, umgås och träffa varandra.

Högre aktivitet på hyresmarknaden

Frågan om kontorets roll för verksamheter och medarbetare är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Förändrade arbetssätt gör att läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Dessa förändrade behov är vi väl rustade för och möter med högkvalitativa produkter, flexibla avtalsformer och stor kunskap om kontorsutformning. Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Det som efterfrågas är effektiva kvadratmetrar i bra lägen, vilket syns både i de nyuthyrningar och omförhandlingar vi gjort under kvartalet. Samtidigt har det inneburit en högre grad av omflyttning, särskilt i centrala Stockholm, och trots en högre volym av nyuthyrningar redovisar vi en negativ nettouthyrning första halvåret. Att företag nu i ännu större utsträckning ser över sitt lokalbehov med fokus på effektivitet och attraktivitet stärker min uppfattning ytterligare att det är fastigheter och lägen som Vasakronan erbjuder som kommer att vara vinnare även framöver.

Framgångsrik stadsutveckling

Det är full aktivitet i våra projekt och det är spännande att se hur vi är med och bidrar till mer levande platser med blandat innehåll. Ett tydligt exempel är omvandlingen av Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm. Ett annat är utvecklingen av Sergelgatan där första etappen nu färdigställs och ett antal restauranger vid Hötorget öppnar upp. I samma kvarter har vi också gjort en annan viktig uthyrning till Paradox, ett nytt spännande upplevelsemuseum.

I Lilla Bommen i Göteborg har nya Hisingsbron invigts och i direkt anslutning till dess södra fäste håller vi på att färdigställa vårt projekt Platinan. Intresset för projektet har varit stort och det är snart fullt uthyrt. Under första halvåret 2022 flyttar de första hyresgästerna in och vi förbereder nu nästa projekt i samma område, Kaj 16.

Hållbarhetsfrågorna växer i betydelse

Hållbarhetsfrågorna är sedan länge integrerade i vår affärsmodell och större delen av vår portfölj håller högsta miljöcertifiering, vilket numera är ett krav från hyresgäster. Tack vare ett omfattande digitaliseringsarbete kan vi på ett enkelt sätt förse våra kunder med olika miljödata, oavsett om det handlar om avfall eller den energianvändning lokalen faktiskt har och vad den orsakar för CO2-avtryck. Mycket återstår att göra på området men med digitaliseringens hjälp finns goda förutsättningar att påskynda utvecklingen och vi välkomnar både investerare och kunder att ställa högre krav på oss och på branschen.

Goda förutsättningar framåt

Vi levererar ett starkt resultat för halvåret och hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökar. Utvecklingen på hyresmarknaden är positiv och vi erbjuder produkter, lägen och tjänster som vi nu ser efterfrågas i allt högre grad.

Avslutningsvis vill jag premiera Vasakronans medarbetare som med kunskap och ett genuint engagemang fortsätter att målinriktat leverera. Vasakronan är väl positionerat att fortsätta utveckla fastigheter och områden med målet att skapa värden för våra ägare, hyresgäster och alla de människor som rör sig i de städer där vi finns.


Stockholm 9 juli 2021

Johanna Skogestig, verkställande direktör

Ladda ner delårsrapport Q2 2021