Madeleine Hertz tilldelas Vasakronans stipendium till Konstfackelev

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack instiftades 2005 och delas ut till ett examensarbete som utvecklar kontors- och arbetsplatsmiljöer eller yttre miljöer. I år går stipendiet till Madeleine Hertz, en begåvad konstnär som i sitt examensarbete har undersökt och gestaltat hur stadsmiljöer påverkar vårt tänkande samt hur det står i relation till vår förmåga att utvecklas och samarbeta.

I motiveringen konstaterar juryn att:

”Det finns mycket kunskap om hur städer kan utvecklas hållbart men det krävs ständigt nya sätt att tänka och agera för att vi inte enbart ska återskapa gamla lösningar. Madeleine Hertz kritiska och kreativa blick för detaljer riktas främst mot offentliga miljöer där hon studerar strukturer och pågående fysiska förändringar som sedan gestaltas konstnärligt.

Genom att uppmärksamma oväntade enskildheter samt vända på våra perspektiv och synsätt lyckas hon tydliggöra det som vi inte självklart uppfattar men som formar vårt dagliga liv. I detta ser vi en potential till förnyat tänkande och innovation i utformningen av våra stadsmiljöer.”

– Konst, design och arkitektur är viktiga beståndsdelar för oss som jobbar med fastigheter och stadsutveckling. Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta konsten. Vi önskar Madeleine varmt lycka till i hennes fortsatta konstnärliga utveckling, säger Peter Östman, affärsutvecklingschef Vasakronan.

Klicka här för att läsa mer om Madeleine Hertz

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack instiftades 2005 och delas ut till ett examensarbete som utvecklar kontors- och arbetsplatsmiljöer eller yttre miljöer.

Juryn består av Susanne Wallberg, fastighetschef Telefonplan, Vasakronan; Peter Östman, affärsutvecklingschef Vasakronan; Sofie Wassenius, bitr. fastighetschef City, Vasakronan; Maria Lantz, rektor, Konstfack; och Ann Magnusson, konstkonsult, Vasakronans konstråd.