Nu lanserar vi REDI.city

Tillsammans med Epicenter och ett antal branschkollegor har vi skapat det nya nätverket REDI.city – Real Estate Digitalisation Initiative. Nätverkets målsättning är att göra svenska fastigheter redo för framtidens uppkopplade stad. Grundidén är att med gemensam kraft kanalisera det digitala förändringsarbetet till många och stötta utvecklingen av en gemensam målbild.

Aktörerna bakom REDI.city har förenats i en gemensam vilja att driva den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen enligt den enkla principen att vi når snabbare och bättre resultat om vi kör tillsammans med samma målsättning än om vi jobbar på var och en i egen låda. Och faktum är att konstellationen redan har nått resultat.

– Vi har väldigt många olika samarbeten i vår bransch och ofta kan det vara svårt att se vilken nytta vi får ut av dem. Men det här är ett nätverk som verkligen levererar. Vårt arbete kring en ganska komplicerad fråga som 5G tog oss bara sex månader att reda ut och sammanställa, säger Peter Östman ansvarig för investeringar i Vasakronans innovationsbolag.

– Nu har vi strukturerat oss ännu lite bättre för att få ut resultatet av vårt arbete till alla som är intresserade. Jag tror det faktiskt kan göra riktig skillnad när det gäller att utveckla vår bransch.

Peter Östman, chef för affärsutveckling på Vasakronan.

Med REDI.city vill vi också förtydliga, och öka förståelsen för viktiga digitaliseringsfrågor i fastigheter. Gruppen kommer därför att släppa informativa rapporter gällande en rad olika ämnen. Först ut är rapporterna om IoT och 5G:

Digitalisering av Fastigheter i Samverkan för Samhälls- och Bolagsnytta

5G Inomhus – Fastighetsägares Perspektiv

REDI.city kommer fortsätta att släppa rapporter och uppdateringar kring resultatet av det arbete som görs.

Bakom REDI.city står: Fastighetsägarna, Akademiska Hus, AMF-Fastigheter, Castellum, Epicenter Stockholm, Fabege, Hufvudstaden, Mimer, Stronghold, Sveriges Allmännytta och Vasakronan. 

Läs mer på REDI.city