Anna Denell ny ordförande för Håll Nollan

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har i dagarna valts till ordförande i branschsamarbetet Håll Nollan. Med anledning av det passade vi på att ställa några frågor.

För det första, grattis Anna, det här är ett viktigt uppdrag. Kan du beskriva lite kort vad Håll Nollan egentligen är?

– Att jobba på en byggarbetsplats är bland de farligaste yrken man kan ha. Trots ett omfattande arbetsmiljöarbete på byggen runtom i landet så kvarstår det faktum att 6 000 personer skadas på ett bygge varje år. Håll Nollan är ett branschgemensamt initiativ där ett stort antal aktörer jobbar tillsammans för att alla som jobbar på ett bygge också ska komma hem till middagen oskadda. Ingen ska behöva riskera att skada sig, eller i värsta fall omkomma på jobbet.

Håll Nollan bildades 2017 och Vasakronan var en av medgrundarna. Vad är skälet till ert engagemang?

– Vasakronan är en av landets största byggherrar. Det gör att det är väldigt många människor som varje dag går till ett bygge i Vasakronans regi. Vi har ett jättestort ansvar att se till att alla dessa människor har en god och säker arbetsmiljö. Ingen som rör sig på något av våra byggen ska känna minsta tveksamhet om att Vasakronan ställer hårda krav på säkerhet. Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet.

Under de två år som du nu är vald till ordförande, vad hoppas du att ni ska uppnå? Vad är din målsättning?

– En viktig fråga är att få fler beställare att engagera sig i den här frågan. Som det ser ut idag så finns det definitivt utrymme för fler medlemmar från byggherresidan. En annan förhoppning är att vi i branschen lyckas enas om gemensamma definitioner så att vi kan jämföra oss med varandra inom det här området, på samma sätt som vi jämför och benchmarkar oss inom andra. Sen hoppas jag att fler kommer att dela vår uppfattning att arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser i grund och botten är en hållbarhetsfråga, lika viktig som de andra.

Läs mer om Håll Nollan

Läs mer om hur Vasakronan jobbar hållbart

Håll Nollan - samarbete för en säker byggbransch!

Kerstin Gillsbro, ordförande i valberedningen för Håll Nollan och vd för Jernhusen en av medgrundarna till Håll Nollan, om varför valet till ordförande föll på Anna Denell:

”I det här skedet av Håll Nollans utveckling har vi ett behov av en ordförande med gedigen erfarenhet av och en fast förankring inom både bygg och fastighetsförvaltning. Det har Anna. Hon har dessutom en djup kunskap om hållbarhetsfrågor och ett stort engagemang för den sociala dimensionen specifikt. Här är arbetsmiljöfrågan en grundbult. Hon har ett brett kontaktnät och representerar dessutom en stor byggherre med långsiktigt perspektiv som även är en av medgrundarna till Håll Nollan.”

Om Anna Denell

  • Yrke: civilingenjör från KTH med ett långt förflutet i fastighetsbranschen och sedan 2012 hållbarhetschef på Vasakronan
  • Ålder: 47 år
  • Bosatt i: Bromma med man, tre barn och en hund
  • På fritiden: jobbar jag helst i trädgården eller ägnar mig åt swimrun och triathlon.