Garnisonen får ny, temporär konst i vår

Konst har alltid varit en stor del av Garnisonens unika uttryck. Nu för vi ytterligare ett modernt konstverk till listan, men bara temporärt. Det är konstnären Astrid Sylwan som kommer att måla direkt på glas på Oxenstiernsgatan mellan den 4–7 maj. Missa inte det.

Titel: På andra sidan tankarna, drömmarna och ljuset

Astrid Sylwan inspireras av visuella och kulturella spår ifrån platsen och tar avstamp i sin långa erfarenhet som målare, när hon under en veckas tid arbetar fram ett intuitivt måleri på en hel fönsterrad på Garnisonen på Östermalm.

Konstverket uppstår under en begränsad tid i form av akrylmåleri på fasadglasen i gatuplanet på fastigheten. Det kommer att belysas inifrån fastigheten och kan upplevas under hela dygnet under ett par månader, innan lokalen fylls med annan verksamhet.

Konstnären Astrid Sylwan. Foto: Anders Thessing

Hur tänker du kring uppdraget?

– Det handlar för mig om att omvandla en plats till en upplevelse, i fönstret till något annat … Om ljus, energi och ett skimrande färgspel där vi passerar förbi i tankarna, drömmarna och glappen.

Vad gjorde att du tyckte att det här uppdraget lät spännande?

– Det är annorlunda, en målerisk utmaning. Jag gillar att arbeta med att förhålla mig till en plats. Skalan är spännande. Det är ett ovanligt konstnärligt möte med något annat.

Vad kan du berätta om konstverket?

– I den här stunden är det lika mycket ett mysterium för mig som för alla andra. Nu finns något som en ansats och en intention. Konstverket kommer att växa fram och bestämmer vart det tar vägen.

Istället för att gå in i en lokal, kommer människor att kunna uppleva detta konstverk utifrån, under dygnets alla timmar. På vilket sätt är det speciellt att göra ett konstverk för denna kontext?

– Att det är föränderligt beroende på ljuset, vädret och tiden och att det finns möjlighet att besöka och återbesöka konstverket under dygnets alla timmar

Vad innebär det för dig och besökaren att konstverket är målat på glas?

– Ljuset är en viktig komponent som gör konstverket flyktigt och svårfångat och tvingar betraktaren att ställa in blicken. Det går att se igenom, men också spegla sig själv och omvärlden. En slags esoterisk upplevelse.

Om Astrid Sylwan

Astrid Sylwan målar abstrakt färgstarkt och storskaligt och det finns sällan några medvetet figurativa inslag i verken. Ofta har hon en idé som hon utgår ifrån och sedan arbetar hon intuitivt. Hon arbetar främst med akrylfärg i sitt måleri, i olika lager och med utgångspunkt från olika känslotillstånd. Bakom sig har hon en klassisk skolning i konst med bland annat tio års modellstudier. Något som hon menar är en nödvändig kunskap för att det abstrakta måleriet ska få innehåll och djup.

Astrid Sylwan är född i Antwerpen 1970 och har en examen i fri konst från Konstfack i Stockholm 2005. Hon har också studerat konstvetenskap, kulturgeografi och estetik vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Se fler av Astrid Sylwans projekt