Arena för drömmar

Skejtare, dagisbarn, nysvenskar, ungdomar. Många invånare och samhällsgrupper har involverats i förnyelsen av Malmös offentliga rum. Här står människan i centrum.

Malmö Stad har sedan mitten av 1990-talet arbetat för att utveckla ett hållbart Malmö – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

– Malmö hade under lång tid kämpat med ekonomiska och sociala problem. Tre idéer formulerades – att förnya stadskärnan, att göra stadsdelen Augustenborg till en ekostad och att bygga en helt ny stadsdel i Västra hamnen. Idéer som då var banbrytande, säger Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare och chef över stadsmiljöavdelningen inom Malmö stad.

Snart byggdes bron över Öresund – och blev en viktig symbol för Malmös utveckling. Målet blev en stadsmiljö som tar stor hänsyn till människan. Men vilket Malmö ville Malmöborna ha?

– Vi har försökt ha ett stort öra mot Malmöborna, vara lyhörda för influenser och ha en levande dialog för att låta dem vara med och påverka det vi gör. Det är enda sättet att fånga upp människors längtan och intressen. Vi har över 150 nationaliteter och att hela Malmö skulle vara delaktiga har varit ett tydligt spår i stadsutvecklingen.

Enkäter, opinionsundersökningar, workshops och möten – dialogen med Malmöborna är kanske den viktigaste uppgiften för Gunnar Ericson och de 60 medarbetarna på stadsmiljöavdelningen. Deras uppdrag är att utveckla livet i Malmös offentliga rum – i samklang med stadens framtidsvisioner och historiska arv.

Arena för utveckling

Steg för steg har nytt liv gjutits i Malmös gatubild, parker, torg och stränder. I skapandet av stadsdelen Augustenborg engagerades till exempel de boende i området. Lokala eldsjälar fick bli lokala entreprenörer.

Tillvägagångssättet var detsamma i Vänskapsparken i den mångkulturella stadsdelen Rosengård. Idag är det en naturskön mötesplats där boende i området kan ”hänga”, grilla, vara utomhus och umgås med grannar. Men innan parken uppfördes var det en otrygg och negativt laddad plats.

– Genom att skapa en fysiskt attraktiv miljö blev det sociala rummet ett helt annat. Ungdomar i området involverades både i parkens uppbyggande och förvaltning, säger Gunnar Ericson.

Malmö

Malmö

De vackra och innovativt belysta parkerna har blivit det nya Malmös signum. En efter en har de växt fram som sköna oaser i stadslivet. Ännu ett exempel är de nya temalekplatserna.

– Vi såg att de yngsta Malmöborna hade en av stadens sämsta vardagsmiljöer. Lekplatserna var i ett erbarmligt dåligt skick. Idag har vi ett 20-tal lekplatser med olika teman.

Vid lekplatserna kan man kliva in i sagovärldar, leka i jättesvampar, klättra i blåbärsris eller se spännande djur från världens olika hörn. Idéer som tog form när barn i olika åldrar fick delta i demokratiska omröstningar kring parkernas teman.

– Vi bestämde oss för att bygga den vackraste lekplatsen i Rosengård, där de sociala motsättningarna var som störst. Den har blivit en av stadens största mötesplatser för familjer, säger Gunnar Ericson.

Och när Malmös skejtarungdomar önskade sig någonstans att ta vägen blev platsen Stapelbäddsparken i Västra Hamnen, Malmös nyaste, framväxande stadsdel. En viktig symbol för stadens förändring, menar Gunnar Ericson.

– Platsen där Stapelbäddsparken ligger var länge ett av Europas största varv och skateboardramperna har byggts där Kockums docka en gång låg. På en historiskt viktig plats är det nu fullt av ungdomar.

I nära samarbete med fastighetsägarna har Malmö stad utvecklat stadens kommersiella koncept, handelsplatser och kontor. Hållbarhetstanken har präglat allt från tillväxtprojekt till gator, torg och konstnärliga utsmyckningar.

Staden har tagit emot internationella utmärkelser för sitt klimatarbete, sin stadskärna och citysamverkan. Men framför allt älskar Malmöborna sin stad, visar årliga medborgarenkäter.

– Gensvaret från Malmöborna kom ganska direkt och det började snart växa en spirande stolthet. Idag är Malmö är en komplex stad med både sociala motsättningar och stark drivkraft framåt. Här finns en känsla av frihet och möjligheter och att här kan man skapa sig ett liv.

Att bli bäst i världen inom hållbar stadsutveckling, det är nu Malmös mål.

– Malmö har blivit en arena där man kan förverkliga sina drömmar. Nu finns goda förutsättningar att ta ett ännu tydligare kliv och ta en stark position i Europa, avslutar Gunnar Ericson.

_______
Artikeln kommer från Vasakronans kundtidning En bättre värd. Om du kostnadsfritt vill prenumerera på En bättre värd i pappersform, klicka här för att beställa den.