Årets hållbara butik/butikskedja

Retail Awards är ett samarbete mellan Svensk Handel och tidningen Dagens Handel med syftet att uppmärksamma retailbranschens främsta inom ett flertal kategorier. Vasakronan går in som sponsor av kategorin Årets hållbara butik/butikskedja.

Retail Awards

Totalt tolv priser delas ut till retailbranschens främsta inom bland annat årets butikskoncept, årets totala köpupplevelse, årets e-handel/omnikanal med flera.

2016 går Vasakronan in som sponsor för kategorin Årets hållbara butik/butikskedja. Vi tog ett snack med Anna Denell, Vasakronans hållbarhetschef, om hur hon ser på hållbara butiker.

Anna Denell

Hur skulle du beskriva en hållbar butik?

En hållbar butik jobbar med att minska sin påverkan på både människor och miljö, i bästa fall kanske den till och med bidrar positivt. På miljösidan handlar det till exempel om att minska energianvändningen. Den kan vara jättestor just i butiker eftersom man ofta har energislukande belysning och dörrar som står öppna. Inom miljö handlar det också om att minska mängden avfall och se till att återvinna mer. När det gäller påverkan på människor så har den hållbara butiken tänkt igenom saker som tillgänglighet och att alla människor är välkomna, det vill säga även människor med till exempel en funktionsnedsättning.  Den hållbara butiken har också tänkt igenom sin kommunikation och reklam och säkrat att inget av det är diskriminerande. Sen måste såklart också utbudet av varor och tjänster vara hållbart både ur ett ekologiskt och mänskligt perspektiv. Exakt vad det innebär kan dock se väldigt olika ut för respektive aktör.

Hur kan handel och hållbarhet gå hand i hand? Är inte konsumtion per definition en belastning på samhället?

Nej, tvärtom. Handel har alltid varit och kommer alltid att vara en viktig motor i samhällsekonomin. Den genererar både jobb och skatteintäkter. Utan handel skulle det vara svårt att upprätthålla det välfärdssamhälle som vi har idag. Däremot behöver vi ställa om produktionen av varor och tjänster så att de inte tär på varken människor eller miljö utan blir mer cirkulär. Konsumtionsmönstren behöver sannolikt också förändras så att vi i större utsträckning betalar för att nyttja en produkt eller tjänst – inte för att äga dem.

Har Vasakronan några hållbara butiker i sina fastigheter?

Ja, det finns aktörer som verkligen har tänkt igenom sin affärsmodell från början till slut och mitt bästa exempel är Houdini. De har en butik i Göteborg där vi tillsammans har skapat en lokal med minsta möjliga miljöpåverkan och resursförbrukning. Sedan har Houdini fyllt den med sina produkter och sitt tjänsteutbud som har stora inslag av cirkulär- och delningsekonomi. Dessutom erbjuder man en rad olika aktiviteter i lokalen som bidrar positivt i lokalsamhället och närområdet. De kör till exempel yoga, träningsevent, föreläsningar om hur man går tillväga ifall man skadar sig ute i naturen, löpcoachning etc. Dessutom erbjuder de uthyrning av skalplagg inför vintersäsongen, perfekt för den som inte har behov av att äga ett eget skidställ och kanske endast åker skidor en gång per år. De har även en second-hand avdelning där man kan hitta äldre plagg som fortfarande är funktionella även om de redan varit  ute på äventyr.

Vad gör Vasakronan för att bidra till hållbara butiker?

Vi gör flera saker. Dels säkrar vi själva lokalen så att den nyttjar ett minimum av energi samt att den el som används enbart kommer från förnyelsebara källor. Vi ser över de material som används i butiken inte är skadliga vare sig för människa eller miljö. Dessutom samarbetar vi på olika sätt tillsammans med våra hyresgäster för att nå större effekt. Ofta ser vi att ett sådant samarbete kan inspirera hyresgästerna att själva göra mer.

Vad har du för tips till den som vill utveckla sin butik att bli mer hållbar?

Börja med att teckna ett grönt hyresavtal, det är ett väldigt bra sätt att komma igång med miljöfrågorna. När man kommit igång med dem kommer ofta, som ett brev på posten, ett ökat ansvar för de människor man påverkar.

Varför går Vasakronan in som sponsor till Årets hållbara butik?

Som en av Sveriges största ägare av handelslokaler så ser vi att vi har stora möjligheter att tillsammans med våra hyresgäster skapa ännu bättre butiker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Som fastighetsägare kan vi göra mycket, men det är i samarbetet som vi verkligen kan göra skillnad. Därför är det naturligt för oss att gå in som sponsor till Årets hållbara butik.

Retail Awards för nytänkande och kvalitet inom handeln

Svensk Handel och Dagens Handel arrangerar Retail Awards för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet inom handeln, att öka fokus på handelsföretagen och deras leverantörer samt lyfta fram handeln som en framtidsbransch. Under Retail Awards 2016 kommer prestigefyllda priser att delas ut i 12 kategorier. Vinnarna koras under galakvällen, som också är en viktig mötesplats för hela branschen. Förra årets vinnare i Årets hållbara butik/butikskedja var Indiska.

Samtliga kategorier:

 1. Årets hållbara butik/butikskedja
 2. Årets e-handel/omnikanal
 3. Årets säkerhetslyft/säkerhetsperson
 4. Årets butik
 5. Årets butikskedja
 6. Årets butikskoncept
 7. Årets tillväxtföretag
 8. Årets butikssäljare
 9. Årets ledare
 10. Årets totala köpupplevelse
 11. Årets logistiksatsning
 12. Årets kundklubb

Läs mer om Retail Awards på www.retailawards.se