Många vet inte vad som är sant eller falskt

Thomas Nygren är lektor i didaktik och docent i historia vid Uppsala universitet. Han har under en längre tid forskat om källkritik i digitala medier och ungdomars kritiska tänkande. Under hösten 2017 leder han en stor studie, i samarbete med Vetenskap & allmänhet och RISE, där 7 500 ungdomar ska granska trovärdigheten i nyheter som finns i deras sociala medier.

Fem frågor till Thomas Nygren

1. Är ungdomar idag inte källkritiska?

– Nej, inte generellt. Men vi vet faktiskt inte hur det är med förmågan till källkritik i Sverige. Däremot visar internationella studier på stora brister i källkritik både hos ungdomar och vuxna. Vi läser och tar till oss information som bekräftar vår världsbild och har svårare att ta in material som motsäger det vi redan tror på.

– Jag tror att många har en övertro till sin förmåga att bedöma vad som är sant eller falskt. När svenska ungdomar tillfrågades svarade 80 procent att de är källkritiska, men praktiska tester som gjorts i USA visade att 80 procent av ungdomarna faktiskt var rätt dåliga på att bedöma innehåll och källa.

2. Vilka är dina bästa tips om man inte ska låta sig luras?

– För att bedöma en nyhet bör man ha tidigare kunskaper i ämnet och kunna sätta det man läser i ett sammanhang. Det är då du ser om något sticker ut och låter osannolikt. Nu är tempot så högt uppdrivet på nätet och när allt går fort är det svårt att vara eftertänksam. Vi tror också på information som är snyggt förpackad vilket det mesta är på Facebook eller i andra sociala medier.

– Ett annat råd är att resonera som journalister gör när de granskar en nyhet: Vem är avsändare? Var kommer informationen från och finns det en agenda? Finns det bevis i hårda fakta eller är det löst tyckande?  Finns det andra oberoende källor som säger samma sak?

3. Kan debatten om fejkade nyheter leda till misstro mot all typ av nyheter?

– Det finns förstås en risk för att människor blir kritiska till allt och att det odlas konspirationsteorier i den myllan. Det vi lyfter fram är att man ska vara konstruktivt kritisk. Alla uppgifter och åsikter är inte lika mycket värda, det finns det som är välgrundat, det som är mindre välgrundat och så rena lögner. Mycket handlar om att lära sig samhällets grundprinciper, att förstå vad som kommer från en objektiv grund.

4. Vad är din framtidsspaning. Blir vi mer medvetna eller mer förvirrade?

– Jag är nog optimist. En studie i USA visar att folk reagerar allt mer på lögner som sprids på Facebook. Det är fler som säger emot än som delar det som är falskt. Det visar att vi har en inneboende rättskänsla för att det som står ska vara sant.

5. Har du själv lurats av falska nyheter?

– Jo, flera gånger. Jag delade en fejkad intervju som jag trodde kom från Newsweek där Donald Trump sade att han skulle ge sig in i politiken som republikan eftersom den väljargruppen är lättast att lura. Jag var nu inte ensam att gå på den blåsningen, det var bevisligen en nyhet som passade folk som inte gillar Trump.

Thomas Nygren, Uppsala universitet

Det är fler som säger emot än som delar det som är falskt. Det visar att vi har en inneboende rättskänsla för att det som står ska vara sant.

Thomas Nygren, Uppsala universitet