Vasakronan välkomnar två nya modebutiker till Regeringsgatan i Stockholm

2013-07-03

Vasakronan hyr ut två lokaler på Regeringsgatan till modebutikerna OSKA och Fashion Attitudes. Internationella modemärket OSKA öppnar sin första svenska konceptbutik på Regeringsgatan 30. Fashion Attitudes erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam på Regeringsgatan 26.

 – Vasakronan ser fram emot att få in dessa nya, spännande butikskoncept på Regeringsgatan i Stockholm, säger Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm. Både OSKA och Fashion Attitudes är noga utvalda koncept som ytterligare förstärker vår satsning på intressanta nischaktörer med hög kvalitet.

OSKA grundades 1997 och är idag ett internationellt välkänt märke med representation hos mer än 900 återförsäljare i över 20 länder. I slutet av augusti öppnar första konceptbutiken på Regeringsgatan 30 i Stockholm och i augusti/september även på Östra Ågatan 27 i Uppsala.

Fashion Attitudes på Regeringsgatan 26 är en modebutik som från månadsskiftet oktober/november erbjuder internationella och nordiska kvalitetsmärken för dam. Man vänder sig till en bred målgrupp med stort intresse för kläder, som samtidigt letar efter sin egen stil. Fashion Attitudes koncept med en tydlig indelning i olika stilar ska bidra till detta.


För mer information, vänligen kontakta:
Ronald Bäckrud
Regionchef Stockholm
Mobil: 0709-681 690
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare Kommunikation
Mobil: 0761-360 565
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se  

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se