Vasakronan säljer för 180 mkr i Uppsala

Vasakronan säljer för 180 mkr i Uppsala

Det är fastigheten Boländerna 14:2 som säljs till ett fastighetsbolag ägt av AP3 och Sveafastigheter.

Fastigheten är belägen i korsningen Bolandsgatan/Stålgatan i handels- och industriområdet Boländerna drygt två kilometer öster om Uppsala centrum.

Fastigheten är bebyggd med tre separata byggnader och den totala uthyrbara aren uppgår till cirka 12 000 kvadratmeter. Knappt hälften utgörs av kontor och resterande ytor av butiker, restaurang och förråd. Det är den enda fastighet som Vasaskronan äger i området.

Köparen tillträder fastigheten idag, den 17 december 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media