Vasakronan säljer fastighet i Malmö

Vasakronan har sålt fastigheten Claus Mortensen 34 till Jyma Fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 52,5 mkr. Den uthyrbara arean är cirka 2 900 kvadratmeter. Köparen tillträder fastigheten idag, den 31 augusti, 2012.

Claus Mortensen 34 är en restaurangfastighet belägen vid Stortorget i Malmö. Fastigheten är fullt uthyrd och 85% av den uthyrningsbara ytan utgörs av restaurang. De största hyresgästerna är Restaurang Mosaik, Etage och Café Mäster Hans.

Vasakronan förvärvade två moderna fastigheter i Västra Hamnen 2011 och i juni 2012 köptes Bassängkajen på Universitetsholmen. Parallellt med detta har ett antal mindre fastigheter i Malmö avyttrats. Försäljningen av Claus Mortensen 34 är en naturlig del i Vasakronans ambition att höja kvaliteten på beståndet i Malmö.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070–553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel: 0709-68 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se