Vasakronan hyr ut 6 000 kvm i Göteborg

Området i och runt Gullbergsvass står inför stora förändringar och Vasakronan är en av de aktörer som jobbar aktivt med omdaningen av området. Projektet innebär en total ombyggnad av Läppstiftet där kontorslokalerna i Älvporten görs om till moderna och flexibla lokaler. Ytorna västerut utökas, en ny glasfasad byggs upp och en port mot älven öppnas upp, Älvporten.

Projektet omfattar totalt 9 000 kvm varav 6 000 nu hyrs av Collector Bank. Inflyttningen är planerad till 2018.

– Läppstiftet har ett unikt läge mitt i city och alldeles intill Götaälvs strand, säger Kristina Pettersson Post. Under 2015 har vi färdigställt en ny konferensanläggning i fastigheten. Med den nya entrén, Älvporten, som vetter mot väst har en ny sida av huset aktiverats. När Collector flyttar in får de en av Göteborgs finaste lokaler med en fantastisk utsikt.

Collector
Entrén till Collector. Bild: Vasakronan/Kaka arkitekter

Vasakronan är en av stadens största fastighetsägare och som sådan aktiv i utvecklingen av staden. Förändringen av Älvporten är ett första steg i utvecklingen av området runt Gullbergsvass. På andra sidan Götaälvbron, i kvarteret Platinan, planeras för en nybyggnation om 60 000 kvm kontor, hotell och kulturverksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070-671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se