Vasakronan hyr ut 4 000 kvm i Uppsala

Vasakronan har tecknat avtal med Uppsala kommun om att hyra cirka 4 000 kvadratmeter i Länsstyrelsens före detta lokaler i kvarteret Hugin i centrala Uppsala.

Kvarteret Hugin är stadens största kontorskvarter. Här har bland andra Länsstyrelsen haft sina lokaler sedan kvarteret byggdes på 70-talet. Under våren lämnade Länsstyrelsen området och det är dessa lokaler som Uppsala kommun nu hyr. Lokalerna kommer att ge plats för cirka 180 medarbetare på Socialförvaltningen. Avtalet omfattar fem år och Uppsala kommun tillträder den 1 januari 2016.

Jonas Bjuggren är regionchef i Uppsala och han berättar att Vasakronan kommer att fortsätta det arbete man har påbörjat med att utveckla kvarteret. Visionen är att omvandla området från att ha varit stadens yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och blandad innerstadsmiljö:

– Vi är i dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen De är på väg ut med ett planprogram och kommer att gå ut på samråd med det i december. Uthyrningen ger oss goda möjligheter att jobba vidare med utvecklingen av området i lugn och ro, säger Jonas Bjuggren.

Hugin_webb

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bjuggren
Chef region Uppsala
Tel: 070-968 16 88
E-post: jonas.bjuggren@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se