Vasakronan hyr ut 2 400 kvm till Caverion

2015-03-20

Caverion hyr 2 400 kvadratmeter kontor i två plan i fastigheten Lyckan 10 med adress Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Inflyttning sker den 1 november 2015. Då lämnar Caverion sina nuvarande lokaler i fastigheten Styckjunkaren 2 i Huvudsta. Med förhyrningen till Caverion når Lyckan 10 en uthyrningsgrad om 95 procent.

Caverion skapades genom en delning av Building Services och Industrial Services från YIT-koncernen i juni 2013. Företaget designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Lyckan lag

Lyckan lag

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 92 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se