Vasakronan gör bytesaffär med JM i Uppsala

Med till- respektive frånträde den 10 mars har Vasakronan köpt respektive sålt fastigheter i Uppsala.

Vasakronan köper fastigheten Kungsängen 14:1 i Uppsala med adress Fjalars Gränd 4. Köpeskillingen uppgår till 6,4 mkr och säljare är JM.

Samtidigt säljer Vasakronan en del av fastigheten Kvarngärdet 1:19 i Uppsala med adress Portalgatan 2 m.fl. Den sålda delen är avstyckad och bildar numer en ny fastighet med fastighetsbeteckning Kvarngärdet 1:34. Köpeskillingen uppgår till 60 mkr och köpare är JM.

Kungsängen 14:1 ligger i anslutning till en av Vasakronans befintliga fastigheter, Kungsängen 14:5. Avsikten är att tillskapa en kommersiell byggrätt.

– Fastigheterna ligger i omedelbar närhet till Resecentrum – ett område med stor potential för att skapa bra kontorsbyggnader. Området runt Kvarngärdet har successivt omdanats till ett bostadsområde varför det här är en god affär för båda parter, säger Jonas Bjuggren, Chef region Uppsala.

Respektive fastighet innehåller byggnader som ska rivas och det finns inga hyresgäster i någon av fastigheterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bjuggren
Chef region Uppsala
Tel: 070-968 16 88
E-post: jonas.bjuggren@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se