Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

19 Dec 2016

Martin Sandgärde ny chef handel Stockholm

Martin Sandgärde kommer närmast från en roll som fastighetschef och tillträder den nya rollen som chef handel Stockholm den 1 januari 2017.

31138_MartinSandgarde_IMG_0745 (1)Med totalt 770 butiker motsvarande 315 000 kvadratmeter handelsyta är Vasakronan störst i landet på cityhandel. I Stockholm är motsvarande siffror 260 butiker och 116 000 kvadratmeter handelsyta. Inom ramen för dessa ryms bland andra Galleria Skrapan och gatustråk som Drottninggatan, Sergelgatan, Birger Jarlsgatan/Stureplan och Hamngatan/Regeringsgatan.

– Cityhandel är en betydande del av Vasakronans affär med potential att utvecklas ytterligare, säger Ronald Bäckrud, chef region Stockholm. Därför inrättar vi nu en ny roll, chef handel i Stockholm, som kommer att axlas av Martin. Han har en bakgrund som lämpar sig väl för uppgiften att vidareutveckla cityhandeln i Stockholm.

Martin Sandgärde är civilingenjör från KTH och har en bakgrund på Vasakronan som både fastighetschef och affärsutvecklare handel.

I sin nya roll kommer Martin att ingå i ledningsgruppen för region Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070-968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se