Yrkesroller

Det finns många olika yrkesroller inom Vasakronan. Vi beskriver några av dem nedan och några även med kortare filmer här ovanför.

Fastighetschef
Fastighetschefen ansvarar för kundrelationerna och det ekonomiska resultatet i ett antal fastigheter. Våra fastighetschefer måste vara affärsmässiga och duktiga förhandlare samtidigt som de ska se till att hyresgästerna är nöjda och vill fortsätta hyra sin lokal av Vasakronan.

Biträdande fastighetschef
Som biträdande fastighetschef stödjer man en eller flera fastighetschefer och affärsområdeschefen. Den som är intresserad av en roll som biträdande fastighetschef ska ha ambitionen att på sikt växa in i rollen som fastighetschef. För att klara rollen krävs att man är bra på att hålla ordning och reda, och är ansvarstagande, kreativ och nyfiken.

Uthyrare
Våra uthyrare arbetar så klart med uthyrning av lediga lokaler. Men de jobbar också med uppsökande försäljning, inkommande prospects (potentiella hyresgäster) och hela processen fram till dess att hyresavtalet är undertecknat. Vill man jobba med uthyrning måste man vara affärsmässig, social och ha ett intresse för marknadsföring.

Drifttekniker
Som drifttekniker har man ansvar för sitt hus som det står och går 365 dagar om året och dygnet runt. Inte ensam förstås men övergripande. De är specialister på driftoptimering, har det ekonomiska driftansvaret och är duktiga beställare av tjänster. Men de är också personkännare och skickliga på att hantera våra kunder och att utveckla samarbetet.

Teknisk förvaltare
Våra tekniska förvaltare har det strategiskt övergripande ansvaret för den långsiktiga utvecklingen av våra hus. Det kan handla om planering av energiinvesteringar eller underhållsprojekt men även tekniska utvecklingsprojekt. Deras utmaning/ansvar är helt enkelt att se till att våra hus utvecklas i takt med tiden.

Projektledare inom fastighetsutveckling
Våra projektledare arbetar med utveckling av fastigheter i olika skeden. Det kan handla om markutveckling, ny- och ombyggnadsprojekt eller lokalanpassningar för hyresgäster. Projektledarens uppgift är att effektivt och affärsmässigt driva projekt från start till slutbesiktning.

Affärsansvarig, transaktioner
En viktig del i ett framgångsrikt fastighetsföretagande är att köpa och sälja fastigheter. Som affärsansvarig på vår transaktionsavdelning får du räkna på möjliga affärer och projektleda köp eller försäljningar av fastigheter eller större bestånd.