The company

Vasakronan på 60 sek.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vi äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund.

Vårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 121 miljarder kronor.

Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till cirka 350.