Du som arbetar som varuleverantör för Vasakronan ska känna till följande:

Vision och ansvar

Riktlinjer och insyn

Arbetssätt och stödsystem

  • Hur du möter Vasakronans kunder i projekt
  • Hur du säkerställer att det material eller de varor du använder uppfyller miljökraven ställda i serviceavtalet (är godkända i Byggvarubedömningen, Svanen märkta, har SDS etc.)
  • Hur du möjliggör återbruk av material i uppdrag
  • Hur Vasakronans fakturering fungerar
  • Vilka dina kontaktpersoner inom Vasakronan är