Grön service – Kontor Grön service – Kontor

Tjänst

Grön service – minska din miljöpåverkan

Våra gröna servicetjänster gör allas vardag – och miljö – lite härligare. Ekologisk frukt, miljövänliga bud och en händig vaktmästare är exempel på vad som kan ingå. vill du veta mer om våra gröna tjänster? Kontakta fastighetschefen i ditt hus så berättar vi mer.

Frukt, städning, kaffe, kontorsmaterial och växter. Servicetjänster innebär ofta många miljöpåverkande transporter till och från kontoret. Med grön service samordnas leveranserna och du erbjuds ett miljöanpassat sortiment med bland annat ekologisk frukt och miljömärkt
kontorsmaterial.

Våra servicetjänster är till för att underlätta vardagen på kontoret. Det kan handla om allt från reception, vaktmästeri, lokalvård och växtservice till budtjänster och butlerservice. Genom att välja grön service kan du minska din miljöpåverkan på följande sätt:

  • Kontoret städas med miljömärkta rengöringsmedel
  • Kontorsmaterialet är Svanenmärkt så långt möjligt
  • Kaffe, te och choklad är ekologiskt eller Fairtrade-märkt
  • Fruktleveranser är kravmärkta och ekologiska
  • Överbliven frukt sorteras ut och förädlas till biogas
  • Bud skickas med miljöbilar eller cykelbud
  • Taxi bokas alltid med miljöbilar
  • Emballage sorteras eller återanvänds
  • Avfall källsorteras

Vi samordnar leveranser

Leveranser till och från ditt kontor innebär många transporter. När du väljer grön service samordnas leveransen av kontorstjänster, till exempel städning, påfyllning av kaffe, frukt, toner och växtservice. Det kallar vi för en integrerad servicelösning. Om flera hyresgäster i samma fastighet tecknar ett grönt serviceavtal, ser vi också till att vaktmästaren eller kundvärden hjälper flera hyresgäster vid samma leveranstillfälle. På så sätt minskas antalet transporter till fastigheten och därmed utsläppen av klimatpåverkande och hälsoskadliga ämnen. Alla medarbetare som levererar servicetjänster har miljöutbildning och kunskap i exempelvis sparsam körning, rätt dosering av rengöringsmedel och källsortering.

Miljöanpassat sortiment

Självklart erbjuds ett miljöanpassat sortiment där det är möjligt. Exempel på det är Fairtrade-märkt kaffe, ekologisk frukt och miljömärkta rengöringsmedel.

Vill du veta mer om grön service?

Om du redan är hyresgäst hos oss kan du tala med din kontaktperson hos Vasakronan så kan ni tillsammans diskutera grön service. Om du vill bli hyresgäst hos oss kontaktar du någon av våra uthyrare på 020-333 444 eller hyr@vasakronan.se.

Grön service erbjuder vi i samarbete med Coor Service Management.