Nytänkande och kunskap kring morgondagens kontor och handel har på ett radikalt sätt förändrat
efterfrågan på lokaler. För att möta efterfrågan på moderna, yteffektiva och attraktiva kontorslokaler satsar vi nu tio miljarder kronor på nybyggt och ombyggt.
Här kan du läsa mer om vad som pågår just nu.