Vinnande kontorsbeteende

När företagen nyanställer ska det vara en ung kvinna. I alla fall om man utgår från de egenskaper som chefer och medarbetare värderar högst på kontor. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Att ha en positiv inställning till jobbet är den egenskap som värderas högst i undersökningen. Unga kvinnor stämmer bäst in på den beskrivningen.


64 procent av medarbetarna anser att kreativitet är ett utmärkande drag för unga kvinnor på kontor, medan bara 12 procent anser att kreativitet är ett kännetecken för äldre män.


59 procent tycker att unga kvinnor har en hög social förmåga, jämfört med 44 procent för unga män. Unga kvinnor är även gladast. 63 procent uppfattar yngre kvinnor som glada medan siffran för unga män är 42 procent.


Bara 32 procent uppfattar äldre män på kontor som sociala, och 24 procent ser dem som glada.


En annan föreställning om unga kvinnor är att de är mest effektiva (43 %).


Äldre kvinnor toppar listan när det gäller hjälpsamhet och punktlighet, medan trygghet främst kopplas till äldre män. Lojalitet är något som kännetecknar främst äldre medarbetare på kontor.


Yngre män ligger i topp när det gäller att ta för sig, samtidigt som de utgör den kategori som främst förknippas med lathet och att ta sig friheter. De anses inte heller vara speciellt hjälpsamma.


– Ökade insikter och kunskaper om de yngre generationerna är en nyckelfråga för chefer. Att bättre ta tillvara unga kvinnors kompetens borde vara självklart för varje företag som vill öka produktiviteten på arbetsplatsen. Samtidigt bör man vara medveten om att många unga kvinnor idag lever med ett slags duktig flicka-komplex och ställer enormt höga krav på sig själva. Här krävs högre medvetenhet inom många företag, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.Topplista – Vinnande kontorsbeteende


Fråga: Vilka av följande egenskaper hos dina kollegor uppskattar du mest?


1. Att de har en positiv inställning till jobbet: 45 %
2. Att de tar eget ansvar: 44 %
3. Att de är hjälpsamma mot kollegor: 43 %
4. Att de har humor: 36 %
5. Att de levererar resultat: 27 %
6. Att de kan ge konstruktiv kritik: 23 %
7.  Att de är omtänksamma:  20 %
8.  Att de ger beröm till andra: 14 %
9.  Att de är punktliga: 13 %
10.  Att de arbetar strukturerat: 11 %Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en oberoende, internetbaserad kanal som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. Resultatet ger en tydlig indikation om kopplingen mellan lokalens arbetsmiljö och hur medarbetarna mår och trivs och hur effektivt de jobbar. Kontorsbarometern har genomförts tre gånger tidigare på uppdrag av Vasakronan. Över 1000 svarade
1047 personer svarade under perioden 19 mars till 6 april på undersökningen, som genomfördes av företaget United Minds. Alla svarande arbetar på kontor. Av de svarande var 46 procent kvinnor och 54 procent män.För mer information, vänligen kontakta: 

Cecilia Söderström
HR-chef Vasakronan
Tel: 08-566 205 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se 

Marika Karlsson
Marknadschef Vasakronan
Tel: 08-566 205 64
E-post: marika.karlsson@vasakronan.se