Vesa Honkonens konstverk Light Hills lyser upp Nacka Strand

JV Svenssons torg mitt i Nacka Strand har fått nytt ljus genom den välrenommerade arkitekten och ljusdesignern Vesa Honkonens konstverk Light Hills. Tusentals dioder och en ny platsgjuten markbetong i form av en sandstrand är grunden i den nya gestaltningen av torget.

Förutom den nya markbeläggningen, som för tankarna till en sandstrand på väg att glida ner i havet, är torget upplyst med tusentals dioder. Ljusväggar och ljussatta möbler ersätter traditionell allmänbelysning. Förutom att ljusväggarna fungerar som allmänbelysning förstärker de även torgets form och flöden. Dioderna kan programmeras och skapar på så sätt ett ljusspel som skiftar i färg och intensitet under årets olika årstider.

– Vesa Honkonen har gett Nacka Strands gestaltning en helt ny dimension, säger Viktoria Westholm, projektledare på AP Fastigheter. Ljusspelet som de tusentals dioderna skapar är fascinerande när det är mörkt ute samtidigt som vågformationen stärker områdets marina karaktär och påminner om närheten till havet.

Det är unikt att ett konstprojekt integreras på detta sätt i gatu- och utomhusmiljön. Samtidigt som torget kan ses som ett konstverk så är det också ett bruksföremål för människor. En av Vesa Honkonens grundidéer har varit att ge tillbaka torget till människorna som bor och arbetar i området, låta bilarna spela en underordnad roll och öppna upp utsikten mot havet.

Vesa Honkonen är en av nordens främsta arkitekter. Han har vunnit ett flertal utmärkelser och har även stor erfarenhet inom ljuskonst.

För mer information kontakta:
Viktoria Westholm, AP Fastigheter
Projektledare marknadsavdelningen
Tel: 0706-720 546
E-post: viktoria.westholm@apfastigheter.se