Ventilationen vanligaste störningsmomentet på kontor


Det är ventilationen och höga ljudnivåer som stör mest på kontoret. Men även mobilsignaler upplevs som störande.

Bland ordningsreglerna för gemensamma utrymmen är det rökförbud och diskregler som dominerar. Vanligt är också regler om fasta fikapauser, klädkod och välstädade skrivbord. Det visar fastighetsbolaget Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

Vasakronan har frågat 1 000 personer som jobbar på kontor om deras arbetsmiljö. Undersökningen visar att ventilation och högljudda medarbetare är de främsta störningsmomenten på kontoret.

Topplista, störningsmoment på kontor
Ventilationen (ljud, för varmt/kallt etc)  38 %
Högljudda medarbetare   36 %
Mobiltelefonsignaler   35 %
Den allmänna ljudnivån   34 %
Solinstrålning    32 %
Ergonomiskt felaktiga möbler/arbetsverktyg 30 %
Belysningen (för ljust eller mörkt)  22 %
Dålig lukt från lokalen   13 %
Trafiken utanför   13 %
Grannar i angränsande kontor/lägenheter  12 %
Dålig lukt från andra medarbetare    9 %
Spolljud från toaletten     5 %

– Kontorets utformning påverkar hur effektivt man jobbar. Självklart måste ett kontor utformas så att alla kan lösa sina arbetsuppgifter, med möjlighet till avskildhet. Men det handlar också om inrätta ordningsregler för t ex samtalston och mobilsignaler, säger Charlotta Liljefors Rosell, marknadsområdeschef på Vasakronan.

Ordningsregler på kontor
De vanligaste ordningsreglerna är rökförbud (58 procent) diskregler (21 procent), fasta fikaraster som det förväntas att man deltar i (17 procent) och  klädkod (14 procent). Det förekommer också regler om att det inte får vara stökigt på skivborden (10 procent), förbud mot högljudda mobilsignaler (10 procent) och krav på låg samtalston för att inte störa kolleger (9 procent).
Drygt var fjärde som svarat på frågorna i Kontorsbarometern saknar uttalade ordningsregler på kontoret.

Viktigt med möten
Det är mat och dryck som skapar möten på kontoret, det är i köket/pentryt (30 procent), vid kaffeautomaten (16 procent), i det gemensamma samlingsrummet (14 procent), i caféet/kafeterian (9 procent) och i personalmatsalen (9 procent) som man träffas. 7 procent uppger att det saknas en bra mötesplats/träffpunkt på kontoret.

– Det får inte bara finns korridorer på ett kontor. Samlingsplatser är jätteviktigt och de ska vara utformade så att alla lätt kommer dit från sin plats. Då kan man själv välja om man vill umgås eller inte och problem kan lätt ventileras och hinner inte växa sig stora, säger teknologie doktor Alan Dilani, chef för Research Center Design & Health i Stockholm

Många upplever begränsade möjligheter
Respondenterna i Kontorsbarometern uppger sig ha mycket eller ganska dåliga möjligheter att göra följande på kontoret. (De första två är av mer privat karaktär men resterande handlar om arbetsrelaterade saker).

1. Surfa på valfria webbsidor utan insyn  45 %
2. Lyssna på radio/musik   43 %
3. Läsa i lugn och ro    36 %
4. Utföra arbetsuppgifter som kräver hög koncentration  31 %
5. Ha möten med projektgrupper där jag ingår 29 %
6. Ha enskilda samtal med personer jag jobbar med 27 %
7. Tala i telefon   21 %

De som sitter i kontorslandskap har fler regler och begränsningar än andra, när många delar på utrymmet krävs det mer hänsyn och lite fler regler för att hålla ordningen.

Önskas ytterligare information, kontakta Charlotta Liljefors Rosell, marknadsområdeschef på Vasakronan, tel 08-783 23 83 eller
070-324 23 83.

Om Kontorsbarometern:
Kontorsbarometern är en kanal mellan kontorsanställda och Vasakronan. Det är en internetbaserad, oberoende och opolitisk panel som speglar kontorsanställdas åsikter inom olika områden. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna panelen.
I den första panelen svarade 1 000 personer på frågor om arbetsmiljö och livet på kontor.  Urvalet är ett s k bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en webbenkät.