Vasakronans nya organisation bemannas

Bemanningen av Vasakronans nya organisation är på väg att bli klar.

Utöver ledningsgruppen har ett fyrtiotal chefer tillsatts i den nya organisationen. En viktig princip i det har varit att säkra kompetens från båda bolagen. Fram till den första december fortsätter arbetet med att bemanna hela bolaget och vidareutveckla gemensamma arbetssätt.

– Arbetet med att slå samman AP Fastigheter och Vasakronan fortskrider som planerat. Vi har en tydlig plan som vi följer och arbetar mycket snabbt och strukturerat för att nå bästa möjliga resultat.

Kundfokus
– Tillsammans skapar vi ett team som kommer att bygga Sveriges i särklass bästa fastighetsbolag med starkt fokus på kunder och miljö. Från den 1 december börjar vi arbeta som ett bolag på marknaden, säger Fredrik Wirdenius vd AP Fastigheter.

Organisatoriskt delas Vasakronan in i fem regioner – Stockholm, Göteborg, Uppsala och Öresund. Därutöver en region för bolagets bostäder.

All personal i Stockholm kommer i vår att samlas i ett nyrenoverat kontor, det sk Norrtullpalatset, vid Norrtull.

AP Fastigheter tillträdde Vasakronan den 1 september 2008. De sammanlagda bolagen har cirka 3,5 miljoner kvadratmeter lokaler och bostäder med ett totalt fastighetsvärde på cirka 77 miljarder kronor. Antal anställda ca 680 personer.

Se bilaga med ledning och övriga chefer i Vasakronan